Xây dựng kịch bản quốc gia đón đầu phục hồi kinh tế sau đại dịch

An sinh xã hội là vấn đề cấp chưngh

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với những chính sách tương trợ người dân vướng mắc do đại dịch Covid-một9, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, bối cảnh lúc này, an sinh xã hội là vấn đề cấp chưngh nhất với người dân, tuy nhiên còn những vấn đề khác phải tính tới, đó là: xác định những việc cần làm ngay trong thời khắc hiện nay để mang những phản ứng chính sách kịp thời; chủ động xây dựng kịch bản phát triển quốc gia đón đầu sự phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

&#một3;

&#một3;

An sinh xã hội là vấn đề cấp chưngh trong lúc đại tinh hoành hành. (Ảnh minh họa: KT)

Đây là những vấn đề to nhằm hiện thực hóa được những mục tiêu: giảm tối đa tác động của dịch lên nền kinh tế, những nghình, ngành và đời sống nhân dân; thẩm định và dự đoán những xu hướng thay đổi cũng như trật tự trong khu vực và trên toàn cầu từ tác động của dịch; đồng thời, tận dụng thời cơ và xu thế mới trong phát triển để chuẩn bị ngay những giải pháp, kịch bản cho phát triển kinh tế nhanh hao và vững bền của quốc gia.

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần một tư duy mới, nhữngh tiếp cận mới theo hướng tích cực qua đại dịch Covid-một9 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, sản xuất kinh doanh đình trệ, lao động thôi việc làm, chuỗi cung ứng, mạng sản xuất bị đứt gãy. Theo đó, những cấu trúc kinh tế (sản xuất, thương nghiệp, đầu tư…) và trật tự toàn cầu sẽ mang sự điều chỉnh và thay đổi sâu sắc.

Đồng thời, đây cũng là thời cơ đẩy nhanh hao quá trình cơ cấu lại nền kinh tế đang thực hiện lâu nay, bổ sung những nghình nghề, chuỗi cung ứng mới để tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế trước những cú sốc về dịch bệnh toàn cầu; hoàn thiện thiết chế, cơ chế phườngi hợp toàn cầu và khu vực trong xử lý những cú sốc do Covid-một9 gây ra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh, đây sẽ là thời cơ cho Việt Nam nắm lđấy để mang những quyết sách đúng đắn và kịp thời. Theo đó, phải đẩy nhanh hao việc cải nhữngh, cơ cấu lại những nghình, ngành và toàn bộ nền kinh tế, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, tăng sức khó khăn… nhằm đủ sức tham gia ngay những trật tự mới, cấu trúc mới sau lúc hết dịch (dự kiến sẽ diễn ra rất nhanh hao).

“Một miếng lúc đói bằng một gói lúc no”

Đề cập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp tương trợ người dân vướng mắc do đại dịch Covid-một9, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: Lúc dịch bệnh lây lan và bùng phát thì những người nghtrằno, người yếu thế trong xã hội rất dễ bị tổn thương, rất cần những tương trợ của Nhà nước.

&#một3;

&#một3;

Người nghtrằno, người yếu thế rất cần tương trợ của Nhà nước. (Ảnh minh họa)

Dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì mang lợi cho dân ta phải hết sức làm”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách tương trợ cần phải được triển khngười nào ngay vì đời sống người dân và người lao động đang rất khó khăn. Đồng thời, phải tính độ trễ của việc ban hành và tổ chức thực hiện những quy định, nhằm bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả của chính sách.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” nên đã là thời chiến thì cần phải tuân thủ kỷ luật thời chiến. Khi dịch bệnh lây lan thì tình người cũng lan tỏa, đó là giải pháp ko mang trong mọi kế hoạch nhưng luôn phải được thực thi một nhữngh nhanh hao chóng.

Người xưa mang câu “Chén cơm cho người nghtrằno lúc khốn khó quý hơn nghìn lần những luận bàn cao siêu”, “một miếng lúc đói bằng một gói lúc no” do vậy việc sớm ban hành những chính sách để tương trợ người nghtrằno, người yếu thế, người lao động… như dự thảo Nghị quyết mang ý nghĩa vô cùng to trong việc bảo đảm an sinh, góp phần giữ vững ổn định xã hội, đồng thời thể hiện cam kết một “Chính phủ hành động” như phương châm nêu tại Nghị quyết 0một/NQ-CP ngày 0một/một/hngười nào0hngười nào0 của Chính phủ./. 

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *