VietinBank đồng hành cùng doanh nghiệp với nhiều gói tín dụng ưu đãi

Trong những năm qua, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những nhà băng tiên phong trong những hoạt động tương trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp (DN). Trên hạ tầng đó, VietinBank cũng đã xây dựng và triển khngười nào nhiều giải pháp thiết thực, đẩy mạnh khngười nào thác vốn trong và ngoài nước để dành nhiều vốn đầu tư ưu đãi cho cùng đồng DN. Đồng thời, đây cũng là động lực mạnh mẽ để VietinBank và cùng đồng DN phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế.

Trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-một9 như hiện nay, VietinBank đã triển khngười nào giám định sơ bộ thiệt hại của dịch bệnh gây ra đối với những doanh nghiệp chi tiết tới từng nhóm nghình ngành nghề để đưa ra những giải pháp cụ thể, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tránh gây ra thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp trong gingười nào đoạn khủng hoảng này.

&#một3;

&#một3;

Vietinbank triển khngười nào nhiều gói vay ưu đãi tương trợ khách hàng. 

Theo đó, VietinBank sản xuất nhiều nội dung tín dụng phục vụ phổ biến nhu cầu vốn của từng tầng lớp khách hàng doanh nghiệp (KHDN) như: Chương trình Đồng hành cùng KHDN to; Đồng hành cùng KHDN vừa và nhỏ; Đồng hành cùng KHDN FDI; Gói tín dụng Quý I/hngười nào0hngười nào0 với những tiền lời cho vay quyến rũ, tương trợ DN.

Bên cạnh đó, VietinBank còn tận dụng những vốn đầu tư ưu đãi để sở hữu chính sách ưu tiên đối với những nghình nghề đặc thù, tương trợ hoạt động SXKD của cùng đồng DN trong nghình. VietinBank đã phát triển những chương trình và gói sản phẩm, nhà sản xuất (SPDV) toàn diện hướng tới những nghình như: Chương trình ưu đãi đối với KHDN VVN Ngành Thương mại phân xãi; Chương trình ưu đãi cho vay VNĐ trung dài hạn tiền lời sở hữu định đối với KHDN năm hngười nào0hngười nào0…

Cụ thể, đối với Chương trình Đồng hành cùng KHDN to/KHDN VVN/KHDN FDI: KHDN sở hữu nhu cầu vay vốn/Chiết khấu/Bao thanh hao toán ngắn hạn bằng VNĐ/USD phục vụ hoạt động SXKD (ko bao gồm khoản vay phục vụ đầu tư, kinh doanh BĐS) sẽđược lợi những chính sách ưu đãi như sau:

Đối với tầng lớp KHDN Lớn tiền lời nhất mực ưu đãi vay VNĐ là 5,9phần trăm, vay USD từ hngười nào,8phần trăm.

Đối với tầng lớp KHDN VVN tiền lời nhất mực ưu đãi vay VNĐ là 6,5phần trăm, vay USD từ 3,mộtphần trăm.

Đối với tầng lớp KHDN FDI tiền lời nhất mực ưu đãi vay VNĐ là 5,9phần trăm, vay USD từ hngười nào,8phần trăm.

Ưu đãi tiền lời (chỉ vận dụng lúc KH đáp ứng những điều kiện theo quy định của từng Chương trình) và thời kì ưu đãi tương ứng với thời hạn khoản vay của từng đối tượng khách hàng.

Gói tín dụng dành cho KHDN Quý I/hngười nào0hngười nào0: Chương trình vận dụng cho cả khoản vay/CK, BTT bằng VNĐ/USD sở hữu thời hạn tới 6 tháng (LSCV chỉ từ 5phần trăm với khoản vay VNĐ và từ hngười nào,8phần trăm đối với khoản vay USD). Ngoài ra, Gói ưu đãi cho phép tần suất điều chỉnh tiền lời tối đa 3 tháng một lần giúp tránh rủi ro tiền lời cho khách hàng trong ngắn hạn

Cho vay KHDN VVN ngành nghề thương nghiệp, phân xãi: Đối tượng vận dụng là những KHVVN thuộc nhóm nghình thương nghiệp, phân xãi sở hữu nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng VNĐ phục vụ hoạt động SXKD. Ưu đãi tiền lời (chỉ vận dụng lúc KH đáp ứng những điều kiện theo quy định của từng Chương trình) với tiền lời nhất mực tối thiểu 6,hngười nàophần trăm/năm và thời kì ưu đãi tối đa 90 ngày.

Chương trình cho vay VNĐ trung dài hạn tiền lời nhất mực:  Đối tượng vận dụng là những KHDN sở hữu nhu cầu vay vốn trung dài hạn bằng VNĐ phục vụ SXKD và/hoặc đầu tư dự án. Ưu đãi tiền lời (chỉ vận dụng lúc KH đáp ứng những điều kiện theo quy định của từng chương trình) với tiền lời nhất mực tối thiểu 8,mộtphần trăm/năm và thời kì ưu đãi tối đa 5 năm kể từ ngày nhận tiền khoản vay trước tiên của dự án.

Ngoài ra, ngay những ngày đầu năm hngười nào0hngười nào0, VietinBank đã triển khngười nào nhiều nội dung dành cho KHDN. Như với Gói SPDV dành cho KHDN sử dụng lại hoặc mở mới tài khoản thanh hao toán triển khngười nào từ ngày 3/hngười nào/hngười nào0hngười nào0, khách hàng sở hữu thể hưởng thời kì ưu đãi lên tới mộthngười nào tháng với nhiều chính sách ưu đãi quyến rũ như: Miễn phí một00phần trăm mở tài khoản thanh hao toán số đẹp (vận dụng cho 3 số cuối); Miễn một00phần trăm phí trên Internet Banking gồm phí duy trì, phí chuyển tiền VND trong và ngoài hệ thống, phí nộp ngân sách nhà nước.

VietinBank miễn một00phần trăm phí chuyển tiền ngoại tệ tới gồm nguồn tiền tới từ nước ngoài hoặc nguồn tiền tới từ nước ngoài do VietinBank làm đầu mối chuyển tiếp; nguồn tiền tới từ nước ngoài do nhà băng trong nước hoặc nhà băng nước ngoài tại Việt Nam chuyển tiếp; Miễn một00phần trăm phí chi lương cho doanh nghiệp. Đồng thời, cũng miễn một00phần trăm phí cho nhà sản xuất kết nối nhà băng điện tử trên phầm mềm kế toán AM note của NC9, MISA gồm phí duy trì; phí giao dịch chuyển tiền trong và ngoài hệ thống VietinBank qua kết nối nhà băng điện tử.Đặc biệt, khách hàng đủ điều kiện tham gia những chương trình “Đồng hành cùng KHDN” của VietinBank sẽ sở hữu thời cơ được lợi ưu đãi giảm trừ tiền lời cho vay từ 0,hngười nàophần trăm – 0,5phần trăm/năm so với mức sàn tiền lời cho vay.

Với tôn chỉ “Nâng trị giá cuộc sống”, cùng với sự giỏi và ý thức tôn trọng doanh nghiệp, hợp tác để cùng phát triển, trong thời kì tới, VietinBank cam kết tiếp tục là người đồng hành tin cậy, tương trợ những doanh nghiệp Việt Nam thông qua những chương trình tín dụng ưu đãi theo tầng lớp và ngành nghề. Đồng thời, VietinBank sẽ tiếp tục phổ biến hóa những SPDV nhằm cung ứng tốt nhất cho thị trường, tương trợ hiệu quả cho những DN và nền kinh tế trong gingười nào đoạn hội nhập./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *