Việt Nam cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tận dụng lợi thế EVFTA

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu (EVFTA) sở hữu hiệu lực và được coi là thời cơ thuận lợi tạo điều kiện phát triển thị trường lao động Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực hóa được những thời cơ đó đòi hỏi những doanh nghiệp phải sở hữu những điều chỉnh trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực hiện nay.

Hiệp định tự do thương nghiệp thế hệ mới sở hữu những tiêu chuẩn gắn với quyền con người với những vấn đề xã hội và vấn đề quản trị quốc gia. Trong đó vấn đề tiêu chuẩn lao động cũng được xác định là một trong những vấn đề to kể cả CPTPP hay EVFTA đây là những điều khoản sắp như là cuối cùng để thống nhất được trước lúc chúng ta kết thúc thương lượng.

&#một3;

&#một3;

Nâng cao chất lượng lao động để tận dụng lợi thế EVFTA. (Ảnh minh họa)

Đối với điều khoản về tiêu chuẩn lao động, Tổng Liên đoàn cũng xác định một tổ chức trong hệ thống, là một thành viên tham gia tích cực chung trong quá trình thương lượng xác định sẽ sở hữu những trắc trở nếu với những yêu cầu của Hiệp định với tổ chức mình.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngọ Duy Hiểu cho rằng, lúc Hiệp định EVFTA sở hữu hiệu lực, người lao động sẽ sở hữu thêm việc làm với mức thu nhập cao hơn. Đồng thời việc luân chuyển lao động giữa hngười nào khu vực với nhau Việt Nam và EU cũng sẽ được thực hiện và với những tiêu chuẩn rất cao của EU trong một điều kiện an toàn hơn.

Đối với những thách thức đặt ra với Việt Nam lúc chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, ông Ngọ Duy Hiểu lưu ý, cần sở hữu chính sách rất tổng thể chiến lược mang tầm quốc gia.

Ông Ngọ Duy Hiểu nêu rõ: “Chúng ta cần phải điều chỉnh chiến lược quốc gia về tập huấn nghề, cũng như đổi mới về giáo dục, hiện chúng ta vẫn học lý thuyết nhiều hơn học việc, học nghề… đây là những vấn đề cần tư vấn trong thời kì tới. Đối với Tổng Liên đoàn, chúng tôi tập trung tuyên truyền tăng nhận thức đối với người lao động, tăng trình độ nghề.

Cùng với đó, chúng tôi phát động phong trào thi đua của từng doanh nghiệp, tổ chức những lớp tập huấn nghề, hiểu biết tuân thủ pháp luật. Những việc làm tương tự sẽ góp phần tăng trình độ người lao động, nhất là trình độ tay nghề”.

Liên quan tới nội dung này, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng, phải sở hữu những đột phá hơn nữa trong ngành nghề nghề nghiệp và giáo dục đại học để tăng chất lượng nguồn lao động.

Thời gian học của những trường đại học cần tính lại, sở hữu cần tập huấn tới 4,5 năm hay ko, trong lúc ở những nước, nhiều nghình nghề ở một số trường đại học chỉ đạo tạo khoảng hngười nào năm thôi. Thời đại thay đổi thì nền giáo dục cũng phải thay đổi. Muốn phát triển thì giáo dục phải đi trước nên tôi cho rằng đầu tư cho giáo dục là vấn đề quan yếu.

Theo những chuyên gia, doanh nghiệp châu Âu sẽ cần nhiều kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng chuyên nghình, khả năng ngoại ngữ. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng Việt Nam sở hữu thể cải thiện chất lượng nguồn nhân lực hiện tại để tạo ra những đòi hỏi trong bối cảnh hợp tác mới. Những hiệp nghị thương nghiệp đem tới những thời cơ, nhưng đồng thời cũng sẽ mở ra những trận đấu về nhân tài, đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực được tập huấn bài bản, sở hữu kỹ năng hợp tác, quản lý dự án./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *