Vẫn còn nhiều vướng mắc trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

Chiều hngười nào8/hngười nào, Tổ công việc của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với mộtmột bộ, cơ quan để đôn đốc, rà soát tình hình triển khngười nào những nhiệm vụ được giao liên quan tới xây dựng Chính phủ điện tử và cải nhữngh thủ tục hành chính.

Buổi làm việc sở hữu sự tham gia của đại diện những bộ, nghình: Công an, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

&#một3;

&#một3;

Tổ công việc của Thủ tướng Chính phủ họp với những Bộ,  nghình để đôn đốc, rà soát tình hình triển khngười nào xây dựng Chính phủ điện tử .

Nhiều nhiệm vụ triển khngười nào chậm, chưa hoàn thành

Theo Con số của Tổ công việc của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số một7/NQ-CP của Chính phủ ban hành được sắp một năm (7/3/hngười nào0một9), trong đó rất nhiều nhiệm vụ đã được những bộ, nghình, địa phương triển khngười nào và hoàn thành; sở hữu nhiều nhiệm vụ đang được triển khngười nào với thời hạn hngười nào năm (hngười nào0một9 – hngười nào0hngười nào0) hoặc tiếp tục triển khngười nào trong gingười nào đoạn hngười nào0hngười nàomột – hngười nào0hngười nào5. 

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao cụ thể hngười nào5 nhiệm vụ (sở hữu 4 nhiệm vụ được chuyển giao từ 9/hngười nào0một9), trong đó, sở hữu 9 nhiệm vụ hoàn thành (5 quá hạn, 4 trong hạn), còn lại một6 nhiệm vụ chưa hoàn thành (9 quá hạn, 7 trong hạn).

Bộ Công an được giao cụ thể 5 nhiệm vụ, trong đó sở hữu một nhiệm vụ hoàn thành, một nhiệm vụ mới chỉ hoàn thành một/3 công việc, còn lại 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành (một quá hạn, hngười nào trong hạn). 

Bộ Tài chính được giao cụ thể 4 nhiệm vụ, trong đó, sở hữu một nhiệm vụ hoàn thành, 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành (một quá hạn, hngười nào trong hạn).

Trong số một0 nhiệm vụ được giao chung cho những bộ, nghình, địa phương: Bộ Tài chính đã hoàn thành hngười nào nhiệm vụ, còn lại 8 nhiệm vụ chưa hoàn thành (một quá hạn, 7 trong hạn).

Bộ Y tế được giao hngười nào nhiệm vụ, trong đó, hngười nào nhiệm vụ chưa hoàn thành (hngười nào trong hạn). Trong số một0 nhiệm vụ được giao chung cho những bộ, nghình, địa phương, Bộ Y tế đã hoàn thành hngười nào nhiệm vụ, còn lại 8 nhiệm vụ chưa hoàn thành…

Tỷ lệ những vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt 80phần trăm. Nhiều bộ đã đạt được trước thời hạn với tỷ lệ rất cao như: Bộ Giáo dục và Đào tạo: một00phần trăm; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: một00phần trăm; Bộ Thông tin và Truyền thông: 98,9phần trăm.

Đối với việc phân phối nhà phân phối công trực tuyến (DVCTT), hầu hết những DVCTT 3, 4 theo danh mục đã được những bộ, nghình triển khngười nào, vẫn còn một số bộ, nghình chưa hoàn thành. 

Nhiều khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại cuộc họp, đại diện những bộ, nghình đã nêu lên những trở ngại trong quá trình triển khngười nào, xây dựng Chính phủ điện tử. 

Đó là còn gặp nhiều vướng mắc lúc chưa thực hiện những nhiệm vụ đúng thời hạn liên quan tới ứng dụng khoa học thông tin; thực hiện chữ ký số; triển khngười nào thí điểm kết nối, liên thông giữa Bộ, nghình với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cải nhữngh, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Cụ thể, với Bộ Tài chính, toàn bộ văn bản điện tử từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi tới Bộ Tài chính chỉ hiển thị nơi gửi là Văn phòng Chính phủ gây khó khăn cho việc tìm kiếm văn bản. Để khắc phục, Văn thư Bộ Tài chính phải xem file nội dung đính ktrầnm, thực hiện chỉnh sửa lại thông tin nơi gửi, thao tác này mất nhiều thời kì…

Trong một số trường hợp, Bộ Giao thông vận tải ko nhận được văn bản từ Trục vào hệ thống do liên quan tới tên file do sử dụng ký tự đặc trưng hoặc sở hữu nội dung đính ktrầnm dài quá hngười nào55 ký tự; Trục liên thông văn bản quốc gia báo trùng văn bản giữa những năm, do đó ko gửi được văn bản lên Trục; còn xảy ra một số lỗi kỹ thuật…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mngười nào Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công việc thẩm định cao những nỗ lực của những Bộ, nghình trong quá trình thực hiện triển khngười nào xây dựng Chính phủ điện tử và cải nhữngh thủ tục hành chính thời kì qua. Đồng thời, đề nghị những bộ, nghình tập trung vào một số nhiệm vụ. 

Trong đó, khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ triển khngười nào chậm hoặc chưa đáp ứng yêu cầu và những nhiệm vụ sắp tới hạn, nhất là những nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết số một7NQ-CP; Cùng với đó, tiến hành rà soát, thẩm định tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khngười nào nhà phân phối công trực tuyến mức độ 3,4 tại bộ, nghình, gửi VPCP tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu, tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước, điện tử hóa trong hoạt động của những cơ quan hành chính Nhà nước, giảm mạnh giđó tờ, thực hiện sở hữu hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong khắc phục thủ tục hành chính./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *