Từ tháng 3/2020 bán lẻ rượu trên 5,5 độ phải có giấy phép

Chính phủ đã ban hành Nghị định một7 năm hngười nào0hngười nào0 sửa đổi, bổ sung hàng loạt điều kiện đầu tư, kinh doanh trong nhiều ngành nghề, trong đó mang điều kiện kinh doanh rượu.

Thay vì quy định chung chung như trước đây, tại Nghị định này, nguyên tắc quản lý rượu đã được định rõ, đặc thù là những nội dung liên quan tới giđó phép. Cụ thể:

– Sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân thị trấni, bán sỉ, bán lẻ rượu mang độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải mang giđó phép.

– Thương nhân bán rượu mang độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu tiêu dùng tại chỗ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp quận;

– Hộ gia đình, tư nhân sản xuất rượu thủ công mang độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở vật chất mang giđó phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở vật chất sản xuất.

Với quy định này mang thể thđó, những cơ sở vật chất sản xuất, kinh doanh, kinh doanh rượu mang độ cồn dưới 5,5 độ ko yêu cầu phải mang giđó phép hoặc đăng ký với cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền.

Nghị định một7 sẽ mang hiệu lực từ ngày hngười nàohngười nào/3./.

&#một3;

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
udemy free download
download lava firmware
Download Nulled WordPress Themes