Tránh dự án ma, 4 Sở được giao cung cấp thông tin về dự án bất động sản

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa ký văn bản gửi những sở nghình về việc ngăn chặn, rà soát, xử lý chủ đầu tư dự án nhà ở với vi phạm pháp luật về xây dựng, đất đngười nào.

Theo đó, UBND TP HCM đã giao những sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường phải công khngười nào tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử hngười nào loại văn bản: Một là quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đngười nào, đầu tư, xây dựng; hngười nào là quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của chủ đầu tư những dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng vi phạm pháp luật, bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúc chưa đủ điều kiện.

Đồng thời, công khngười nào cả những dự án đủ điều kiện bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lngười nào.

&#một3;

&#một3;

Người dân với quyền được biết thông tin về những dự án bất động sản.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND những quận, thị xã được giao công bố công khngười nào những đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt. Các đơn vị lưu ý thông tin cho người dân về những dự án kinh doanh nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

Các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường phải với trách nhiệm phân phối thông tin lúc người dân yêu cầu. Những thông tin đó cũng phải được niêm yết tại trụ sở UBND từ quận, thị xã tới phường xã và công khngười nào trên những phương tiện thông tin đại chúng.

Chính quyền địa phương chủ động tuyên truyền, phvòng biến, khuyến cáo để người dân nắm rõ thông tin dự án, tránh rủi ro tìm phải nhà đất trong diện vi phạm. Đồng thời tăng cường rà soát, phát hiện vi phạm để kịp thời xử lý./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *