TPHCM yêu cầu minh bạch trong việc cho thuê, chuyển nhượng tài sản công

Cụ thể, lãnh đạo TP. HCM yêu cầu thủ trưởng những sở, ban, nghình; chủ toạ UBND những quận, thị xã; người đứng đầu những tổ chức, doanh nghiệp phải quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao theo đúng quy định. Công khngười nào, sáng tỏ việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá lúc thực hiện sắm sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công.

&#một3;

&#một3;

Dự án kinh doanh thương nghiệp xây dựng ko phép hơn hngười nào6một mhngười nào trên đất công tại số 360 – 360D Bến Vân Đồn, phường một, Quận 4.

Các đơn vị sự nghiệp công lập (gồm cả những đơn vị trực thuộc tổng tổ chức, tổ chức mẹ) phải phườngi hợp với đơn vị sở hữu liên quan trong việc thực hiện xác định trị giá tài sản, xử lý tài sản lúc thực hiện cổ phần hoá. Việc này phải làm đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

UBND những quận, thị xã, sở nghình của thành phường, những tổng tổ chức, tổ chức 50phần trăm vốn Nhà nước trở lên thuộc thành phường và những đơn vị liên quan (đặc thù là những doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hoá), phải lập báo cáo kê khngười nào, tổng hợp và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất với từng hạ tầng nhà đất chưa thực hiện kê khngười nào.

UBND TP. HCM đề nghị những cơ quan thông tấn, tin báo nêu gương tiêu biểu tốt trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực góp ý, phê phán những hành vi vi phạm./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *