Kích thước tranh ghép hình 1000, 3000 miếng (mảnh) loại chuẩn

Theo tiêu chuẩn quốc tế, một bộ tranh ghép hình phải tuân theo các kích thước quy định. Tất cả các bộ tranh không tuân thủ theo đúng kích thước đó đều thuộc hàng nhái, hàng kém chất lượng, khi đi kiểm duyệt sẽ không đạt tiêu chuẩn sản xuất.

Kích thước tranh ghép hình 1000 mảnh theo tiêu chuẩn quốc tế:

tranh ghép hình 1000 mảnh3

  • Mảnh ghép có kích thước 2cm, dầy 2mm
  • Số lượng  mảnh ghép: 1000 mảnh
  • Lên tranh thành hình chữ nhật

Kích thước tranh ghép hình 3000 miếng theo tiêu chuẩn quốc tế:

tranh ghép hình 5000 miếng6

  • Mảnh ghép nhỏ có kích thước 2cm, dầy 2mm, mảnh lớn có kích thước 5cm, dầy 2,5mm
  • Số lượng mảnh ghép: 3000 miếng
  • Lên tranh thành hình chữ nhật