Tiền lương trong mùa dịch Covid 19 được chi trả như thế nào?

Ảnh hưởng của dịch Covid một9 lúcến cho nhiều doanh nghiệp và người lao động gặp trắc trở. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị những cơ quan quản lý sở hữu sự tương trợ, gỡ khó cho doanh nghiệp, trong đó sở hữu việc chi trả lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

&#một3;

&#một3;

Ảnh minh hoạ

Việc thực hiện chi trả lương cho người lao động trong tình hình hiện nay được ứng dụng theo Bộ luật lao động hngười nào0mộthngười nào, quy định về tiền lương ngừng việc. Cụ thể:

Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

một. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

hngười nào. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó ko được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hngười nào bên thoả thuận nhưng ko được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà ko do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì những nguyên nhân khách quan khác như thiên tngười nào, hoả thiến, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hngười nào bên thoả thuận nhưng ko được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Đồng thời, Nghị định số 05/hngười nào0một5/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số Điều của Bộ luật lao động:

Điều hngười nào6. Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời kì ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng sở hữu hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương

một. Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong thời kì ngừng việc tại Khoản một Điều 98 của Bộ luật Lao động là tiền lương ghi trong hợp thanh lao động lúc người lao động phải ngừng việc và được tính tương ứng với những hình thức trả lương theo thời kì quy định tại Khoản một Điều hngười nàohngười nào Nghị định này.

Được biết, tại một số địa phương, trong đó sở hữu Bình Dương, việc chi trả lương, doanh nghiệp và người lao động sẽ thực hiện việc thỏa thuận  về mức tiền lương trong thời kì ngừng việc (mức chi trả sẽ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại khoản 3 điều 98 Bộ Luật lao động); hoặc doanh nghiệp và người lao động sẽ thực hiện việc thỏa thuận làm việc 50phần trăm thời kì theo hợp đồng và hưởng 50phần trăm mức tiền lương.

Đồng thời, kiến nghị doanh nghiệp và người lao động được tạm thời miễn đóng những khoản tầm giá đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn, nhưng vẫn được tính là thời kì tham gia để đảm bảo quyền lợi của người lao động./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *