Thủ tướng yêu cầu sớm giảm giá thịt lợn

Trước thông tin giá lợn tăng cao trong thời kì sắp đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Bộ Công Thương và những cơ quan chỉ đạo sản xuất đầy đủ số lượng, chất lượng đảm bảo giá cả cho người dân ko được để tăng giá, trong lúc giá thành sản xuất thịt lợn thấp.

&#một3;

&#một3;

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu nội dung báo cáo và kiến nghị của Tổng cục Thống kê để phục vụ hoạt động tham vấn, chỉ đạo quản lý; bảo đảm sớm khuyến mại thịt lợn theo ý thức chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Bộ Công Thương và những cơ quan chỉ đạo sản xuất đầy đủ số lượng, chất lượng đảm bảo giá cả cho người dân ko được để tăng giá, trong lúc giá thành sản xuất thịt lợn thấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ động sản xuất thông tin, đề xuất những giải pháp để bảo đảm kiểm soát chỉ số giá tiêu tiêu dùng (CPI) năm hngười nào0hngười nào0 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao và gửi Bộ Tài chính (cơ quan túc trực Ban Chỉ đạo quản lý giá) để tổng hợp báo cáo chung và gửi những Bộ, cơ quan liên quan./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *