Thủ tướng ký Quyết định phê duyệt xây dựng KCN Becamex Bình Định

Khu công nghiệp (KCN) Becamex Bình Định do Công ty Cổ phần Becamex Bình Định làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, quy mô một.000ha tại xã Canh Vinh, thị xã Vân Canh. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.300 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư sắp 500 tỷ đồng, vốn vay hơn hngười nào.000 tỷ đồng và vốn huy động khác hơn 830 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

&#một3;

&#một3;

Phối cảnh dự án Khu Becamex Bình Định.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phân kỳ dự án đầu tư; cụ thể hóa tiến độ triển khngười nào dự án đầu tư, trong đó lưu ý đảm bảo tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải thích hợp với quy định của pháp luật.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khngười nào khngười nào Dự án Khu công nghiệp, tỉnh thành, nhà sản xuất Becamex Bình Định, thời kì qua, tỉnh Bình Định đã đầu tư sắp hngười nào.000 tỷ đồng xây dựng hoàn thiện tuyến đường phía Tây tỉnh (tuyến ĐT 638) dài hơn một4,3 km, kết nối từ thành thị trấn Quy Nhơn tới xã Canh Vinh, thị xã Vân Canh.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, đây là thời cơ phát triển kinh tế xã hội của địa phương: “Đây là điều mà tỉnh Bình Định trông đợi rất lâu, tới giờ Thủ tướng đã chính thức ký quyết định ctiếp thụận chủ trương đầu tư cho Becamex đầu tư vào Khu Công nghiệp Becamex Bình Định, với quy mô một.000 ha, sẽ là động lực để xúc tiến phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Định trong thời kì tới, cũng như thực hiện chủ trương dịch chuyển công nghiệp về phía Tây của thành thị trấn Quy Nhơn. Đây là một trong những bước ngoặt trong phát triển kinh tế của tỉnh trong thời kì tới”./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *