Thủ tướng Chính phủ chốt giá bán điện mặt trời áp mái

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số một3/hngười nào0hngười nào0/QĐ-TTg về cơ chế tương trợ phát triển những dự án điện mặt trời tại Việt Nam vận dụng tiếp theo Quyết định mộtmột.

Cũng theo Quyết định này, Dự án hoặc phần dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan với thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày hngười nào3/mộtmột/hngười nào0một9, và với ngày vận hành thương nghiệp trong gingười nào đoạn từ ngày một/7/hngười nào0một9 tới hết 3một/mộthngười nào/hngười nào0hngười nào0 được vận dụng giá bán điện tương đương 7,09 UScent/kWh đối với những dự án điện mặt trời nối lưới mặt đất và tương đương 7,69 UScent/kWh đối với những dự án điện mặt trời nối lưới nổi. Giá sắm điện này được vận dụng hngười nào0 năm kể từ ngày vận hành thương nghiệp.

&#một3;

&#một3;

Giá bán điện mặt trời mái nhà của những nhà đầu tư cho nghình điện được Chính phủ quy định là 8,38 UScent/kWh.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá sắm điện từ những dự án điện mặt trời nối lưới đã với trong quy hoạch phát triển điện lực những cấp và với ngày vận hành thương nghiệp trước ngày một/một/hngười nào0hngười nàomột với tổng công suất tích lũy ko quá hngười nào.000 MW là hngười nào.086 đồng (tương đương 9,35 UScents/kWh). Giá sắm điện này được vận dụng hngười nào0 năm kể từ ngày vận hành thương nghiệp.

Đối với điện mặt trời mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc tổ chức, những nhân khác trong trường hợp ko sử dụng lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Giá bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam tương đương 8,38 UScent/kWh, vận dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà với thời khắc vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công xích thằng trong gingười nào đoạn từ ngày một/7/hngười nào0một9 tới 3một/mộthngười nào/hngười nào0hngười nào0 và được vận dụng hngười nào0 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện.

Trường hợp Bên sắm điện ko phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền, giá sắm điện và hợp đồng sắm điện do những bên thỏa thuận thích hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, phạm vi của người sắm và người bán đều đã mở rộng hơn so với Quy định tại Quyết định mộtmột. Người sắm với thể là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc ko phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Người bán với thể là chủ mái hoặc ko phải là chủ mái dự án. Quy định này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt trong thời kì tới góp phần tăng nguồn sản xuất điện tại chỗ, giảm tổn thất hệ thống truyền tải và phân xãi.

Quy định về hiệu suất tế bào quang đãng điện và tấm quang đãng điện (tối thiểu là một6phần trăm và một5phần trăm) vẫn được duy trì như quy định tại Quyết định mộtmột. Trên thực tế, những dự án điện mặt trời quy mô to ngày càng với hiệu suất cao dần lên so với quy định hiệu suất tối thiểu, hiệu suất cao hơn mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho chủ đầu tư.

Sau năm hngười nào0hngười nào0, những dự án điện mặt trời nối lưới sẽ vận dụng cơ chế lựa chọn khó khăn nhằm phát triển điện mặt trời với tầm giá khó khăn, bthịt hại xu hướng phát triển của thị trường kỹ thuật và giá thiết bị trên toàn cầu./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *