Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Cụ thể, Chỉ thị số 09/CT-TTg ban hành ngày một8/0hngười nào/hngười nào0hngười nào0 nêu rõ, theo phản ánh của cùng đồng khởi nghiệp thông minh (hay còn gọi là startup), hệ sinh thái khởi nghiệp thông minh của nước ta còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém nhẹm sức khó khăn so với những nước khác trong khu vực.

Các hạn chế chủ yếu do môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho khởi nghiệp, quy định về điều kiện kinh doanh chưa thích hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0); thiếu tương trợ về hạ tầng vật chất phục vụ nghiên cứu; tương trợ tài chính từ ngân sách nhà nước hạn chế, thủ tục phức tạp; chưa với hành lang pháp lý cho những sản phẩm, nhà phân phối mới; nhân lực kỹ thuật bị thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng…

&#một3;

&#một3;

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp thông minh. (Ảnh minh họa: KT)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp khởi nghiệp thông minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng những cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành xã trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện với hiệu quả những giải pháp, nhiệm vụ.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, yêu cầu những cơ quan đăng ký kinh doanh tại những địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp khởi nghiệp thông minh trong việc đối chiếu, ghi nhận nghình, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa với trong những mã nghình kinh doanh theo quy định hiện hành vào hạ tầng dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ trì, xãi hợp với những Bộ, nghình, cơ quan liên quan và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sớm đề xuất Chính phủ việc sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho những nhà đầu tư nước ngoài thành lập, góp vốn, sắm cổ phần, phần vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp thông minh tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khngười nào với hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới thông minh quốc gia tới năm hngười nào0hngười nào5, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp thông minh.

Cùng với đó, rà soát, xây dựng hạ tầng dữ liệu những tổ chức khoa học và kỹ thuật, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm kỹ thuật, tổ chức tương trợ khởi nghiệp và đổi mới thông minh công lập và ngoài công lập trên cả nước; nghiên cứu, đề xuất giải pháp xúc tiến kết nối, hợp tác giữa những tổ chức với nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/hngười nào0hngười nào0…/.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *