Thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Tại dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo (GTGC) của thuế thu nhập tư nhân (TNCN), Bộ Tài chính đề xuất tăng mức giảm trừ gia đạo đối với tư nhân người nộp thuế từ mức 9 triệu đồng lên mộtmột triệu đồng/tháng, người phụ thuộc từ mức 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/người/tháng. (Người được tính phụ thuộc là mang mức thu nhập thường xuyên ko quá một triệu đồng/tháng).

Theo cơ quan soạn thảo, với mức giảm trừ mới, phần to người dân nộp thuế ở bậc một sẽ nằm trong diện ko phải nộp thuế, tương tự những người nộp thuế ở những bậc còn lại đều được giảm số tiền phải nộp.

&#một3;

&#một3;

So sánh số tiền phải nộp thuế thu nhập tư nhân giữa quy định hiện hành và đề xuất mới.

Theo quy định, tổng lương (thu nhập chịu thuế) của người lao động sau lúc trừ đi những khoản giảm trừ tư nhân, đóng bảo hiểm do tư nhân tự chi trả (một0,5phần trăm, gồm bảo hiểm xã hội 8phần trăm, bảo hiểm y tế một,5phần trăm, bảo hiểm thất nghiệp mộtphần trăm/lương) và giảm trừ cho người phụ thuộc (nếu mang)… sẽ được xem xét để tính thuế. Mức thuế bậc một là 5phần trăm, bậc hngười nào là một0phần trăm và bậc 3 là một5phần trăm… của mức lương chịu thuế.

&#một3;

&#một3;

Thuế suất được chia thành 7 bậc theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Như vậy, với mức giảm trừ gia đạo do Bộ Tài chính đề xuất, nếu mang một người phụ thuộc, người mang tổng thu nhập chịu thuế dưới một7,hngười nào triệu đồng/tháng sẽ ko phải nộp thuế TNCN. Nếu mang hngười nào người phụ thuộc, người mang tổng thu nhập chịu thuế dưới hngười nàohngười nào,một triệu đồng/tháng sẽ ko phải nộp thuế TNCN. Nếu mang 3 người phụ thuộc, người mang tổng thu nhập chịu thuế dưới hngười nào7 triệu đồng/tháng sẽ ko phải nộp thuế TNCN.

+ Trường hợp ko mang người phụ thuộc, với chính sách thuế TNCN hiện hành, người mang thu nhập chịu thuế một0,một triệu đồng/tháng trở xuống, sẽ ko phải đóng thuế TNCN.

Với đề xuất tăng mức giảm trừ gia đạo mới của Bộ Tài chính, người mang thu nhập chịu thuế từ mộthngười nào,3 triệu đồng/tháng trở xuống, ko mang người phụ thuộc sẽ ko phải nộp thuế TNCN.

+ Trường hợp người mang một người phụ thuộc (là con, vợ hoặc bố, mẹ – chỉ mang thu nhập thường xuyên dưới một triệu đồng/người/tháng):

Với quy định giảm trừ gia đạo hiện hành, phần thu nhập chịu thuế là một4,một triệu đồng/tháng sẽ ko phải nộp thuế TNCN.

Với đề xuất nâng mức giảm trừ gia đạo mới của Bộ Tài chính, người mang tổng thu nhập chịu thuế từ một7,hngười nào triệu đồng/tháng trở xuống sẽ ko phải nộp thuế TNCN.

+ Trường hợp mang hngười nào người phụ thuộc:

Với chính sách hiện hành, người mang tổng thu nhập chịu thuế một8,một triệu đồng/tháng trở xuống ko phải nộp thuế TNCN.

Với đề xuất tăng mức giảm trừ gia đạo mới của Bộ Tài chính, tổng thu nhập chịu thuế của người lao động từ hngười nàohngười nào,một triệu đồng/tháng trở xuống sẽ ko nộp thuế TNCN.

+ Trường hợp mang 3 người người phụ thuộc:

Với chính sách hiện hành, người mang tổng thu nhập chịu thuế từ hngười nàohngười nào,một triệu đồng/tháng trở xuống ko phải nộp thuế TNCN.

Với đề xuất tăng mức giảm trừ gia đạo mới, người mang tổng thu nhập chịu thuế từ hngười nào7 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ ko phải nộp thuế TNCN./.

&#một3;

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *