Thí điểm sử dụng seal định vị điện tử với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định một38/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình thí điểm nghiệp vụ quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong gigiết mổ hại đối với hàng hóa chịu sự gigiết mổ hại thương chính vận chuyển bằng contngười nàoner. Thời gian thí điểm vận dụng tới ngày 30/9/hngười nào0hngười nào0.

Theo đó, hàng hóa vận chuyển bằng contngười nàoner chịu sự gigiết mổ hại thương chính được xác định gắn seal định vị điện tử để niêm phong thương chính thì thực hiện gigiết mổ hại theo quy định tại thứ tự này.

&#một3;

&#một3;

Hải quan thí điểm quản lý seal định vị điện tử với hàng hóa chịu sự gigiết mổ hại thương chính vận chuyển bằng contngười nàoner tới ngày 30/9/hngười nào0hngười nào0.

Hệ thống quản lý seal định vị điện tử thương chính được kết nối từ Tổng cục Hải quan tới những chi cục. Hệ thống quản lý seal định vụ điện tử thương chính là hệ thống kết nối dữ liệu trực tuyến sở hữu máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê thương chính quản lý, thời kì hoạt động hngười nào4/7.

Trung tâm gigiết mổ hại seal định vị điện tử tại Tổng cục Hải quan đặt tại Phòng gigiết mổ hại thương chính trực tuyến do Cục Điều tra chống buôn lậu quản lý, thời kì hoạt động hngười nào4/7.

Trung tâm gigiết mổ hại seal định vị điện tử tại cục thương chính đặt tại Phòng Gigiết mổ hại quản lý về thương chính/Phòng Nghiệp vụ/Đội Kiểm soát thương chính/Phòng Gigiết mổ hại thương chính trực tuyến do cục trưởng cục thương chính tỉnh, thành thị trấn quy định, thời kì hoạt động cũng hngười nào4/7.

Trạm gigiết mổ hại seal định vị điện tử được đặt tại chi cục thương chính để thực hiện nhiệm vụ gigiết mổ hại, thời kì hoạt động cũng hngười nào4/7 đảm bảo việc gigiết mổ hại trực tuyến quá trình vận chuyển của contngười nàoner/phương tiện vận tải sở hữu gắn seal định vị điện tử.

Các mức độ cảnh báo trên hệ thống gồm: Cảnh báo rủi ro cao, cảnh báo rủi ro trung suy bình và cảnh báo rủi ro thấp.

Cảnh báo rủi ro cao gồm: Cảnh báo can thiệp, tác động trái phép seal định vị điện tử (phá khóa, cắt dây, mở seal trái phép…); Cảnh báo contngười nàoner hàng hóa sở hữu gắn seal định vị điện tử đi vượt quá thời kì quy định đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Cảnh báo rủi ro trung suy bình gồm: Phương tiện vận chuyển đi sngười nào tuyến đường, lộ trình đã đăng ký; cảnh báo lúc mất kết nối seal định vị điện tử; cảnh báo dung lượng pin của thiệt bị seal định vị điện tử.

Cảnh báo rủi ro thấp: Cảnh báo phương tiện giới hạn/đỗ thất thường.

Với từng mức độ cảnh báo, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể công chức thực hiện những giải pháp gigiết mổ hại đảm bảo quản lý thương chính./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *