Tăng thu gần 6.900 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế: tính tới hết tháng hngười nào năm nay, toàn nghình Thuế đã thực hiện được hơn 3.600 cuộc thanh hao tra, rà soát, đạt sắp 4phần trăm kế hoạch năm hngười nào0hngười nào0; rà soát sắp hngười nào3.450 hồ sơ khngười nào thuế tại cơ thuế quan. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh hao tra, rà soát là hơn 6.900 tỷ đồng, tăng một88phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

&#một3;

&#một3;

Tăng thu sắp 6.900 tỷ đồng qua thanh hao tra, rà soát thuế.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 533 tỷ đồng, tăng hơn 43phần trăm. Riêng rà soát hồ sơ khngười nào thuế tại trụ sở cơ thuế quan sắp hngười nào3.500 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách trên 5 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 57 tỷ đồng.

Qua rà soát rà soát những hồ sơ khngười nào thuế tại cơ thuế quan, nghình thuế đã phát hiện một số sơ sót của người nộp thuế nên đã kịp thời điều chỉnh để tăng số thuế kê khngười nào, hoặc ấn định thuế./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *