Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

Tại Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo của thuế thu nhập tư nhân, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên mức mộtmột triệu đồng/tháng, tương ứng cho mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng.

Tính toán về tác động của việc điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo của thuế thu nhập tư nhân, Bộ Tài chính cho rằng, đối với người nộp thuế, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia đạo (cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên mộtmột triệu đồng/tháng; người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng) sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời khắc năm hngười nào0một3. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

&#một3;

&#một3;

Bộ Tài chính dự kiến tăng mức giảm trừ gia đạo lên mộtmột triệu đồng/tháng 

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh lần này nhằm thích hợp với tình hình kinh tế – xã hội và sự biến động giá cả từ thời khắc Luật Thuế thu nhập tư nhân (sửa đổi, bổ sung một số điều) mang hiệu lực vào tháng 7/hngười nào0một3 tới cuối năm hngười nào0một9. Theo quy định, lúc chỉ số giá tiêu sử dụng (CPI) biến động trên hngười nào0phần trăm thì Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo. Trong thực tế gingười nào đoạn này, CPI đã tăng hngười nào3,hngười nàophần trăm. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo của thuế thu nhập tư nhân.

Đối với ngân sách nhà nước, theo dữ liệu trên hệ thống tập trung của nghình thuế trong năm hngười nào0một9, số lượng người nộp thuế thu nhập tư nhân từ tiền lương, tiền công đạt khoảng 6,89 triệu người với tổng số thu ngân sách nhà nước đạt trên 79.hngười nàomột9 tỷ đồng.

Nếu ứng dụng mức giảm trừ theo mức dự kiến là mộtmột triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc thì một phần to số người nộp thuế ở bậc một sẽ chuyển sang diện ko phải nộp thuế, tương tự những người nộp thuế ở những bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế phải nộp, qua đó dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước xuống còn khoảng 68.9hngười nàomột tỷ đồng. Như vậy với đề xuất nâng mức giảm trừ gia đạo nêu trên thì số thu về thuế thu nhập tư nhân một năm giảm khoảng một0.300 tỷ đồng (tương đương giảm khoảng một3phần trăm số thu ngân sách từ thuế thu nhập tư nhân năm hngười nào0một9).

Về thời khắc ứng dụng, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo nêu trên sẽ ứng dụng từ kỳ tính thuế năm hngười nào0hngười nào0.

Theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/hngười nào0một9/QHmột4, mang hiệu lực thi hành từ một/7/hngười nào0hngười nào0, thì thời hạn quyết toán thuế thu nhập tư nhân năm hngười nào0hngười nào0 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập tư nhân của tư nhân trực tiếp quyết toán thuế thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 (kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

Do vậy, trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia đạo cũ (9 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) sẽ được xác định số thuế thu nhập tư nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia đạo mới lúc quyết toán thuế thu nhập tư nhân năm hngười nào0hngười nào0./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *