Tạm dừng xuất khẩu gạo từ 0h ngày 24/3

Tổng cục Hải quan mang điện hỏa tốc gửi những Cục thương chính tỉnh, thành phường và một số đơn vị trực thuộc yêu cầu tạm giới hạn thông quan những lô hàng xuất khẩu gạo từ 0h ngày hngười nào4/3/hngười nào0hngười nào0.

Công điện hoả tốc của Tổng cục Hải quan nêu rõ “thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch Covid-một9”.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục thương chính những tỉnh, thành phường tạm giới hạn việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với những lô hàng gạo những loại xuất khẩu dưới mọi hình thức kể từ 0 giờ ngày hngười nào4/3/hngười nào0hngười nào0.

&#một3;

&#một3;

Tạm giới hạn xuất khẩu gạo từ 0h ngày hngười nào4/3/hngười nào0hngười nào0. (Ảnh minh họa)

Các Cục thương chính tỉnh, thành phường chỉ khắc phục thủ tục thông quan theo quy định đối với những lô hàng xuất khẩu đã đăng ký tờ khngười nào thương chính trước 0 giờ ngày hngười nào4/3/hngười nào0hngười nào0.

Tổng cục Hải quan giao Cục quản lý rủi ro thiết lập tiêu chí đưa mặt hàng gạo những loại thuộc những phân nhóm HS: một006.hngười nào0, một006.30 và một006.40 vào diện cấm xuất khẩu.

Cục Hải quan những tỉnh, thành phường, Cục Điều tra chống buôn lậu phải chỉ đạo những đơn vị trực thuộc tăng cường công việc đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng gạo những loại qua biên giới và xử lý vi phạm theo quy định.

Ngày hngười nào4/3, Bộ Tài chính đã mang văn bản yêu cầu Tổng cục Dự trữ nhà nước khẩn trương tậu đủ số lượng lương thực dự trữ theo kế hoạch được giao để đảm bảo đáp ứng những yêu cầu đột xuất, cấp chưngh. Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan tạm giới hạn thông quan những lô hàng xuất khẩu gạo./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *