Posted in vay tiền sinh viên

Ngành gỗ nguy cơ mất thị trường vì dịch Covid-19

Sản xuất sở hữu thể bị đình trệ Thống kê “Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ:…

Posted in vay tiền sinh viên

Doanh nghiệp chỉ đủ nguyên liệu sản xuất “cầm cự” đến hết tháng 3

Nhiều năm qua, Trung Quốc là nước xuất khẩu to nhất những hàng hóa trung gian cho những nghình công…

Posted in vay tiền sinh viên

Xuất khẩu 2019: Một năm nhìn lại

Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu năm hngười nào0một9 chỉ đạt khoảng 8phần trăm, thấp hơn nhiều so với mức…