Posted in vay tiền sinh viên

Chuyển cao tốc Bắc-Nam sang đầu tư công, tiến độ sẽ nhanh hơn?

Theo Bộ GTVT, lúc dự án 8 dự án cao tốc Bắc-Nam được chuyển sang đầu tư công sẽ đẩy nhanh…

Posted in vay tiền sinh viên

Nhà đầu tư kỳ vọng cơ chế đột phá hơn nữa trong dự thảo luật PPP

Đây là thông điệp được cùng đồng doanh nghiệp đưa ra tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Luật…

Posted in vay tiền sinh viên

Phải thay đổi luật chơi!

Các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) đã thể hiện rõ vngười nào…

Posted in vay tiền sinh viên

Gỡ nút thắt trong PPP nhìn từ những công trình giao thông quan trọng

Khuyến khích đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là một trong những chủ trương, giải pháp…

Posted in vay tiền sinh viên

3 chiến lược mấu chốt để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng

Việt Nam đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội mới cho gingười nào đoạn từ…

Posted in vay tiền sinh viên

Ngăn chặn sự thiếu minh bạch ở các dự án BOT, BT

Ngăn chặn sự thiếu sáng tỏ ở những dự án BOT, BT Thứ 7, 06:0một, hngười nàohngười nào/0hngười nào/hngười nào0hngười…

Posted in vay tiền sinh viên

Đấu thầu như hiện nay thực chất là “thông thầu”

Khi Dự án Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư được ban hành thì sở hữu khắc…