Posted in vay tiền sinh viên

Doanh nghiệp chỉ đủ nguyên liệu sản xuất “cầm cự” đến hết tháng 3

Nhiều năm qua, Trung Quốc là nước xuất khẩu to nhất những hàng hóa trung gian cho những nghình công…

Posted in vay tiền sinh viên

Khó khăn nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp tính chủ động nguồn trong nước

Sáng nay (một0/hngười nào), Hiệp hội Dệt May thêu đan TP HCM cho biết, mỗi năm nghình dệt may nhập,…