Posted in vay tiền sinh viên

Phát hiện 2 cơ sở có hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng

Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nắm tình hình, thu thập thông tin…

Posted in vay tiền sinh viên

Quản lý thị trường giám sát, xử lý 5.013 vụ vi phạm hàng hóa phòng chống dịch Covid-19

Hiện nay, nhu cầu về trang thiết bị phòng dịch, đặc thù là khẩu trang y tế, nước sát khuẩn…

Posted in vay tiền sinh viên

Có hiện tượng bán lại khẩu trang đã qua sử dụng

Ngoài ra với hiện tượng làm giả những vật tư y tế như nước sát khuẩn… Khẩu trang sử dụng…