Posted in vay tiền sinh viên

Tỷ giá trung tâm hôm nay 1/6 giảm nhẹ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ngày một/6 của VND so với USD ở mức…

Posted in vay tiền sinh viên

Giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ngày 3một/5 của VND so với USD ở mức…

Posted in vay tiền sinh viên

Giá USD tiếp tục đà giảm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND so với USD ứng dụng cho ngày…

Posted in vay tiền sinh viên

Giá USD bất ngờ sụt giảm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND so với USD vận dụng cho ngày…

Posted in vay tiền sinh viên

Tỷ giá trung tâm bật tăng, lên mức 23.271 VND/USD

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND so với USD ứng dụng cho ngày…

Posted in vay tiền sinh viên

Tỷ giá USD hôm nay 27/5 đi xuống

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND so với USD ứng dụng cho ngày…

Posted in vay tiền sinh viên

Giá USD trong nước và thế giới đều tăng nhẹ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND so với USD ứng dụng cho ngày…

Posted in vay tiền sinh viên

Giá USD có dấu hiệu phục hồi sau nhiều phiên giảm liên tiếp

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND so với USD vận dụng cho ngày…

Posted in vay tiền sinh viên

Giá USD tiếp tục đi xuống

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND so với USD vận dụng cho ngày…

Posted in vay tiền sinh viên

Giá USD hôm nay giảm nhẹ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND so với USD vận dụng cho ngày…