Posted in vay tiền sinh viên

Nông sản chờ xuất khẩu chủ yếu theo hình thức trao đổi cư dân biên giới

Để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, Chính quyền…