Sửa nhiều quy định để đẩy nhanh tiến độ thanh toán dự án đầu tư công

Theo Bộ Tài chính, thời kì qua, nhiều quy định về đơn thuần hóa hồ sơ trật tự thanh hao toán, sáng tỏ hóa trách nhiệm giữa chủ đầu tư và cơ quan thanh hao toán trong trật tự kiểm soát thanh hao toán vốn đầu tư đã được ban hành.

Để đẩy nhanh hao tiến độ thanh hao toán vốn đầu tư, nhiều quy định cải nhữngh thủ tục hành chính, rút ngắn thời kì chuyển kế hoạch vốn đã được ban hành. Quy trình kiểm soát thanh hao toán, phương thức kiểm soát thanh hao toán được thay đổi, rút ngắn, tạo điều kiện cho chủ đầu tư và nhà thầu linh hoạt hơn trong việc thanh hao toán, đẩy nhanh hao tiến độ nhận tiền khoản vay vốn đầu tư công.

&#một3;

&#một3;

Việc quản lý, thanh hao toán, quyết toán dự án hoàn thành còn nhiều bất cập, vướng mắc. (Ảnh minh họa: KT)

Tuy nhiên, hiện nay, việc quản lý, thanh hao toán, quyết toán dự án hoàn thành còn nhiều bất cập, vướng mắc, như: chưa mang quy định cụ thể nên chưa mang hạ tầng pháp lý chặt chẽ trong quản lý, thanh hao toán kế hoạch vốn; chưa bao quát được phạm vi tất cả những dự án sử dụng vốn đầu tư công. Hơn nữa, việc quản lý vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo hợp đồng đối với vốn đầu tư ngân sách nhà nước còn chưa chặt chẽ, chưa mang chế tài quy định cụ thể, tỷ lệ tạm ứng theo hợp đồng quá cao (trên 50phần trăm) dẫn tới số dư tạm ứng tại Kho bạc Nhà nước là rất to.

Về việc quyết toán dự án hoàn thành, việc quản lý những vốn đầu tư nhà nước và ngoài nhà nước lại mang sự khác nhau về thẩm quyền quyết định dự án đầu tư và nhữngh thức quản lý giá tiền đầu tư của dự án. Do vậy, chế độ hướng dẫn quyết toán hiện hành đối với những đối tượng sử dụng vốn nhà nước trong đầu tư công mang khoảng trống nhất định, cần phải được khắc phục bằng văn bản quy phạm pháp luật với hình thức cao hơn thông tư.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh hao toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề xuất những quy định về quyết toán dự án hoàn thành xác định trong từng khâu.

Cụ thể, xác định rõ nguyên tắc giá tiền đầu tư được quyết toán, nguyên tắc quyết toán dự án hoàn thành, tiểu dự án, dự án, hạng mục dự án độc lập hoàn thành. Việc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải được quy định cụ thể.

Cùng với đó, việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được quy định rõ từ cơ quan thẩm tra, nguyên tắc và nhữngh thức thực hiện thẩm tra, thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Đáng chú ý, dự thảo nghị định quy định rõ chế độ báo cáo, rà soát, xử lý vi phạm và quyền hạn, trách nhiệm của những tổ chức, tư nhân trong quyết toán dự án hoàn thành.

Để đẩy nhanh hao tiến độ thanh hao toán vốn đầu tư, cải nhữngh thủ tục hành chính, rút ngắn thời kì chuyển kế hoạch vốn, Bộ Tài chính đã bỏ nội dung tiếp chuyển bằng văn bản từ Kho bạc Nhà nước trung ương cho những Kho bạc Nhà nước địa phương nơi những dự án mở tài khoản để làm căn cứ thanh hao toán vốn đầu tư cho những dự án. Thay vào đó, kế hoạch vốn sẽ được nhập trực tiếp lên hệ thống Quản lý tài chính ngân sách (TABMIS) và được chuyển xuống những ngân khố nhà nước địa phương nơi những dự án mở tài khoản.

Về trật tự kiểm soát thanh hao toán, những quy định đã thay đổi phương thức kiểm soát thanh hao toán từ kiểm soát trước, thanh hao toán sau sang thanh hao toán trước, kiểm soát sau; đồng thời rút ngắn thời hạn thanh hao toán tối đa từ 7 ngày xuống 4 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ hồ sơ thanh hao toán. Việc bổ sung quy định “thanh hao toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh hao toán và “kiểm soát trước, thanh hao toán sau” đối với lần thanh hao toán cuối cùng của hợp đồng đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư và nhà thầu được linh hoạt hơn trong việc thanh hao toán, đồng thời đẩy nhanh hao tiến độ thực hiện và nhận tiền khoản vay kế hoạch vốn đầu tư công./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *