Quảng Trị có nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

Kết luận của Thanh hao tra Chính phủ nêu rõ, công việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của những thị xã, thị xã, thành thị trấn còn chậm so với yêu cầu, chất lượng những quy hoạch chưa cao, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với thực trạng phát triển kinh tế xã hội. Một số doanh nghiệp được giao, thuê đất thiếu năng lực, chưa thực hiện đúng những quy định của pháp luật về đất đngười nào nên chậm đưa đất vào sử dụng.

&#một3;

&#một3;

Đoàn công việc của Thanh hao tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị chiều một7/hngười nào.

UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại những Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang và Khu kinh tế thương nghiệp đặc thù Lao Bảo ko đúng quy định của Chính phủ.

Tỉnh giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND những thị xã, thị xã, thành thị trấn để đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng những khu dân cư tổ chức bán đấu giá còn dàn trải, một số dự án đã đầu tư xong cơ sở vật chất hạ tầng nhưng chưa hoặc ko tổ chức bán đấu giá; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa sở hữu quyết định giao đất. Một số doanh nghiệp được UBND tỉnh giao, cho thuê đất, trong đó sở hữu đất rừng nhưng chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng.

Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đã hết thời hạn khngười nào thác, chế biến mỏ vàng tại xã A Bung, thị xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị nhưng ko làm thủ tục đóng cửa mỏ, chưa  nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường hơn một,5 tỷ đồng và tiền cấp quyền khngười nào thác sắp 6 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị cấp giđó chứng thực đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn được lợi ưu đãi ko đúng quy định, gây thất thoát hơn một4 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sau lúc sở hữu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm giới hạn mà ko báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

&#một3;

&#một3;

Ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh hao tra Chính phủ nêu kết luận tại buổi làm việc.

Liên quan tới những sngười nào phạm này, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc những Sở Tài nguyên Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND những thị xã, thị xã, thành thị trấn sở hữu liên quan và những doanh nghiệp liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị cùng những Sở, ban, nghình, địa phương còn sở hữu nhiều sngười nào phạm liên quan tới công việc quản lý môi trường, quản lý đầu tư xây dựng. Trước những sngười nào phạm này, Chính phủ đồng ý với những nội dung và kiến nghị của Thanh hao tra Chính phủ tại Kết luận thanh hao tra.

Cụ thể là kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch, những Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ hngười nào0mộtmột- hngười nào0một6 và hngười nào0một6- hngười nào0hngười nàomột sở hữu liên quan tới những sngười nào phạm trong công việc quản lý, sử dụng đất đngười nào, môi trường, đầu tư xây dựng theo kết luận thanh hao tra.

Chủ tịch UBND tỉnh phải thu hồi số tiền hơn một4,hngười nào tỷ đồng về ngân sách nhà nước, Cục Thuế phải thu hồi hơn một3 tỷ đồng đối với những đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuê sử dụng đất; tiền ký quỹ phục hồi môi trường và tiền cấp quyền khngười nào thác của Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4. Tỉnh Quảng Trị phải chỉnh đốn, khắc phục những thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đngười nào, môi trường, đầu tư xây dựng.

Ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh hao tra Chính phủ nêu rõ: “Chúng tôi đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh hao tra, giao nhiệm vụ cho tổ chức, tư nhân sở hữu liên quan để triển khngười nào trong một thời kì quy định cụ thể. Chúng tôi giao trực tiếp nhiệm vụ cho Vụ Gisát hại, thẩm định, xử lý sau thanh hao tra để gisát hại việc thực hiện sau thanh hao tra, theo dõi quá trình thực hiện sau thanh hao tra”./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *