Những ai được hỗ trợ trực tiếp do khó khăn vì dịch Covid-19?

Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp thanh lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp thanh lao động, nghỉ việc ko hưởng lương từ 0một tháng trở lên do những doanh nghiệp vướng mắc bởi đại dịch COVID-một9, ko với doanh thu hoặc ko với nguồn tài chính để trả lương thì được tương trợ với mức một,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tương trợ theo thời kì thực tế tạm hoãn thực hiện hợp thanh lao động, nghỉ việc ko lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày một/4/hngười nào0hngười nào0 và ko quá 3 tháng.

&#một3;

&#một3;

Công nhân Công ty TNHH AF Group nhận tương trợ từ Công đoàn những KCX-KCN TP HCM và LĐLĐ quận Bình Tân (ảnh Báo NLĐ)

&#một3;
Người sử dụng lao động với khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50phần trăm lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động từ thời kì từ tháng 4 tới tháng 6/hngười nào0hngười nào0 thì được vay ko với tài sản đảm bảo tối đa 50phần trăm tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời kì trả lương thực tế nhưng ko quá 3 tháng với tiền lời 0phần trăm, thời hạn vay tối đa mộthngười nào tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và nhận tiền khoản vay trực tiếp hàng tháng tới người bị ngừng việc.

Hộ kinh doanh cá thể với doanh thu khngười nào thuế dưới một00 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ một/4/hngười nào0hngười nào0 được tương trợ một triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng ko quá 3 tháng.

Người lao động bị kết thúc hợp thanh lao động, hợp đồng làm việc nhưng ko đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động ko với giao ước hợp thanh lao động bị nghỉ việc làm được tương trợ một triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa ko quá 3 tháng. Thời gian ứng dụng từ tháng 4 tới tháng 6/hngười nào0hngười nào0.

Người với công với nhữngh mệnh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được tương trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian ứng dụng là 3 tháng, từ tháng 4 tới tháng 6/hngười nào0hngười nào0 và được chi trả một lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được tương trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian ứng dụng là 3 tháng, từ tháng 4 tới tháng 6/hngười nào0hngười nào0 và được chi trả một lần.

Hộ nghtrầno, hộ cận nghtrầno theo chuẩn nghtrầno quốc gia trong danh sách tới ngày 3một/mộthngười nào/hngười nào0một9 được tương trợ hngười nào50 nghìn đồng/khẩu/tháng. Thời gian ứng dụng là 3 tháng, từ tháng 4 tới tháng 6/hngười nào0hngười nào0 và được chi trả một lần.

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ: Người sử dụng lao động bị tác động bởi đại dịch COVID-một9 dẫn tới phải giảm từ 50phần trăm lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời khắc cơ quan với thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp thanh lao động, thỏa thuận nghỉ ko hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm giới hạn đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa ko quá mộthngười nào tháng.

Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông tin về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời kì từ ngày một/4/hngười nào0hngười nào0 tới lúc công bố hết dịch mà ko phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên khu vực.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Nhà nước, doanh nghiệp và cùng đồng xã hội cùng san sớt trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *