NHNN chính thức ban hành Thông tư hỗ trợ khách vay trước dịch Covid-19

Ngày mộthngười nào/3/hngười nào0hngười nào0, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ký ban hành Thông tư số 0một qui định về việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh nhà băng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm tương trợ khách hàng chịu tác động do dịch COVID-một9.

&#một3;

&#một3;

Buổi họp tại trụ sở NHNN ngày mộthngười nào/3 thông tin về Thông tư Quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay nhằm tương trợ doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch Covid một9.

Thông tư được ban hành nhằm kịp thời tương trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do tác động của dịch COVID-một9 theo ý thức chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số mộtmột ngày một4/hngười nào/hngười nào0hngười nào0 về phiên họp Chính phủ thường kì tháng một/hngười nào0hngười nào0. 

Thông tư đảm bảo hạ tầng pháp lí hướng dẫn những tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do tác động của dịch COVID-một9.

Thông tư gồm 03 Chương và một0 Điều, trong đó mang quy định một số nội dung quan yếu liên quan tới phạm vi nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tiêu chí xác định khoản nợ bị tác động bởi dịch Covid-một9; miễn, giảm lãi, phí; và giữ nguyên nhóm nợ.

Cụ thể, về phạm vi nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tiêu chí xác định khoản nợ bị tác động bởi dịch Covid-một9, Điều 4 Thông tư quy định nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi (bao gồm cả số dư nợ của những khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/hngười nào0một5/NĐ-CP ngày 09/6/hngười nào0một5 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) đáp ứng đầy đủ ba điều kiện.

Thứ nhất, phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. Thứ hngười nào, phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi từ thời kì từ ngày hngười nào3/0một/hngười nào0hngười nào0 tới ngày liền sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-một9. Và cuối cùng, khách hàng ko mang khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-một9.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài mang trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chí để xác định số dư nợ của khách hàng bị tác động bởi dịnh Covid-một9, trong đó phải mang tiêu chí khách hàng bị sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-một9. 

Về miễn, giảm lãi, phí, Điều 5 Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động tậu, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi từ thời kì từ ngày hngười nào3/0một/hngười nào0hngười nào0 tới ngày liền sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-một9 và khách hàng ko mang khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-một9.

Về giữ nguyên nhóm nợ, Điều 6 Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời khắc sắp nhất trước ngày hngười nào3/0một/hngười nào0hngười nào0 trong thời kì cơ cấu lại (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này) đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi quy định Thông tư này và tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo thời hạn đã được cơ cấu lại theo quy định của pháp luật về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài mà ko phải ứng dụng nguyên tắc điều chỉnh vào nhóm nợ mang mức độ rủi ro cao hơn.

Về trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài và những đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Điều 7 Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư này để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, đảm bảo githịt hại chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ánh sngười nào lệch chất lượng tín dụng.

Điều 8 Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của những đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc thanh hao tra, githịt hại, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài thực hiện Thông tư.

Thông tư mang hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay (mộthngười nào/3/hngười nào0hngười nào0)./.

&#một3;

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *