Nhiều điều kiện kinh doanh, đầu tư bị bãi bỏ từ 22/3

Theo đó, Nghị định một7/hngười nào0hngười nào0/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều những Nghị định liên quan tới điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc ngành quản lý nhà nước của Bộ Công Thương chính thức với hiệu lực từ hôm nay (hngười nàohngười nào/3).

Nghị định một7 đã huỷ bỏ những quy định sau về điều kiện để được cấp phép trong hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá như: Điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá; Điều kiện về sở hữu nhãn hiệu hàng hóa; Điều kiện về môi trường và phòng, chống cháy nổ.

&#một3;

&#một3;

Nghị định một7/hngười nào0hngười nào0/NĐ-CP bổ sung một số điều kiện với hạ tầng sản xuất thực phẩm trong lúc huỷ bỏ một số quy định trong cấp phép sản xuất thuốc lá.

Điều kiện cấp Giđó phép chế biến vật liệu thuốc lá cũng được huỷ bỏ những quy định như với hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá hoặc hợp đồng tìm bán vật liệu với doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá; Điều kiện về tiêu chuẩn vật liệu thuốc lá; Điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ…

Ngoài ra, Nghị định một7 với bổ sung một số điều kiện với hạ tầng sản xuất thực phẩm, gồm: Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm phải vệ sinh sạch sẽ; Có khu vực lưu mẫu riêng, hồ sơ lưu mẫu và bảo đảm thực hiện chế độ lưu, hủy mẫu theo yêu cầu bảo quản của từng loại mẫu; Có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời những sản phẩm ko đạt chất lượng trong quá trình đợi xử lý.

Bên cạnh đó, điều kiện đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm được sửa đổi thành người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải bảo đảm yêu cầu về sức khỏe, ko bị mắc những bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp; Người trực tiếp sản xuất phải được tập huấn tri thức an toàn thực phẩm và được chủ hạ tầng xác nhận;

Nghị định này cũng sửa đổi nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong ngành khí, rượu, hóa chất, ô tô, khoáng sản, điện lực…/.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *