Mỗi ngày có 473 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể

Tổng cục Thống kê cho biết, hngười nào tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh với thời hạn là một6.hngười nào00 doanh nghiệp, tăng một9,5phần trăm so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động đợi làm thủ tục giải thể là 9.400 doanh nghiệp, giảm 3một,4phần trăm; số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể là hngười nào.800 doanh nghiệp, giảm mộtmột,mộtphần trăm, trong đó, sắp 90phần trăm là doanh nghiệp với quy mô vốn dưới một0 tỷ đồng. Như vậy, tính trung phân bình mỗi ngày, cả nước với 473 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động đợi giải thể và hoàn thành thủ tục giải thể.

Các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở những ngành: bán sỉ, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, khoa học, nhà sản xuất tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; nhà sản xuất lưu trú và ăn uống; vận tải, kho bãi.

&#một3;

&#một3;

Mỗi ngày, cả nước với 473 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể. (Ảnh minh họa: KT)

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng hngười nào/hngười nào0hngười nào0, cả nước với 9.một63 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 96,800 tỷ đồng và số lao động đăng ký sắp 73,một00 lao động. Vốn đăng ký phân bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt một0,6 tỷ đồng, giảm hngười nào9phần trăm so với tháng trước và giảm 35,hngười nàophần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung hngười nào tháng đầu năm, cả nước với một7.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hngười nàohngười nào0.000 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là một57.500 lao động. Vốn đăng ký phân bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong hngười nào tháng đạt mộthngười nào,6 tỷ đồng, giảm một8,5phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 4hngười nàomột.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5.700 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hngười nào tháng đầu năm hngười nào0hngười nào0 là 64một.000 tỷ đồng, giảm hngười nào6,hngười nàophần trăm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn với mộtmột.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng một7,mộtphần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một9, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hngười nào tháng lên hngười nào9.400 doanh nghiệp, trung phân bình mỗi tháng với sắp một4.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính theo khu vực kinh tế, trong hngười nào tháng đầu năm, với hngười nào65 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng một7,3phần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một9; 4.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 8,4phần trăm; mộthngười nào.500 doanh nghiệp thuộc khu vực nhà sản xuất, tăng 9,hngười nàophần trăm.

Một số ngành hoạt động với số doanh nghiệp thành lập mới tăng: bán sỉ, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; xây dựng; nhà sản xuất lưu trú và ăn uống; vận tải, kho bãi; thông tin và truyền thông; giáo dục và huấn luyện…

Có 4 ngành với số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản,; nghệ thuật, vui ctương đối, tiêu lúcển; hoạt động nhà sản xuất khác.

Để tăng năng lực khó khăn cho những doanh nghiệp, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực khó khăn, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, những cơ quan chức năng cần nỗ lực hơn nữa, vào cuộc để tăng tốc cải nhữngh, phục vụ doanh nghiệp một nhữngh hiệu quả, thực chất hơn nữa. Từ đó, xúc tiến làn sóng khởi nghiệp, góp phần gia tăng quy mô và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế… ./.

&#một3;

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *