Miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán do ảnh hưởng của Covid-19

Theo Bộ Tài chính, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-một9 đã lúcến cho tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, tác động tới quyền lợi của nhà đầu tư.

Để tương trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số một4/hngười nào0hngười nào0/TT-BTC ngày một8/3/hngười nào0hngười nào0, trong đó ưu đãi và miễn hoàn toàn ko thu đối với một5 loại nhà phân phối chứng khoán nhằm tương trợ thị trường chứng khoán trước tác động của dịch Covid-một9.

&#một3;

&#một3;

Miễn, ưu đãi một5 nhà phân phối chứng khoán do tác động của Covid-một9. (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ ưu đãi từ một0phần trăm – 50phần trăm đối với 9 nhà phân phối, cụ thể:

Giảm một0phần trăm đối với 3 nhà phân phối gồm: nhà phân phối giao dịch trên thị trường cơ sở vật chất; nhà phân phối giao dịch trên thị trường phái sinh; nhà phân phối lưu ký chứng khoán;

Giảm từ một5phần trăm – hngười nào0phần trăm đối với hngười nào nhà phân phối gồm: nhà phân phối quản lý vị thế; nhà phân phối quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30phần trăm – 50phần trăm đối với 4 nhà phân phối gồm: nhà phân phối quản lý niêm yết chứng quyền mang bảo đảm; nhà phân phối thực hiện quyền; nhà phân phối chuyển khoản chứng khoán; nhà phân phối đấu giá, chào bán khó khăn.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý sẽ ko thu (miễn hoàn toàn) đối với 6 nhà phân phối bao gồm: nhà phân phối đăng ký niêm yết; nhà phân phối đăng ký chứng khoán; nhà phân phối kết nối trực tuyến lần đầu; nhà phân phối vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; nhà phân phối đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở vật chất mức ưu đãi nhà phân phối quy định tại Thông tư này, Bộ Tài chính yêu cầu những tổ chức phân phối nhà phân phối trong ngành nghề chứng khoán thực hiện ngay việc ưu đãi nhà phân phối do đơn vị mình phân phối tương ứng để tương trợ những tổ chức, tư nhân sử dụng nhà phân phối chịu tác động của dịch Covid-một9, thích hợp với thực tế cung ứng nhà phân phối, quy định của pháp luật về giá và pháp luật mang liên quan.

Thời gian ứng dụng mức ưu đãi và miễn thu tiền sử dụng nhà phân phối quy định tại Thông tư ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày một9/3/hngười nào0hngười nào0 tới hết ngày 3một/8/hngười nào0hngười nào0).

Trường hợp tình hình dịch Covid-một9 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời kì ứng dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

Không nên lo lắng quá trớn

Theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng, việc ưu đãi nhà phân phối trong bối cảnh hiện nay hợp lý và cần thiết để tương trợ thị trường, góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư, thích hợp với ý thức Chỉ thị số mộtmột/CT-TTg ngày 4/3/hngười nào0hngười nào0 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bác bỏh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-một9.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động, lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kỳ vọng, những doanh nghiệp, những tổ chức tín dụng trung gian và nhà đầu tư tiếp tục vững tin vào nội lực của nền kinh tế, vào những giải pháp của Chính phủ và những bộ, nghình, cũng như sức bền của thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm góp phần tương trợ thị trường lđó lại đà tăng trưởng, đặc trưng là tránh những phiên bán tháo ko cần thiết.

Trước đó, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, việc thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-một9 là khó tránh khỏi, ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lãnh đạo UBCKNN khẳng định, Việt Nam là nước đã khống chế tốt dịch bệnh và với nền tảng kinh tế vĩ mô tốt, thị trường chứng khoán sẽ sớm ổn định trở lại, việc thị trường giảm sâu chủ yếu là do tâm lý lo sợ chi phườngi.

“Tôi đề nghị người đứng đầu những tổ chức tín dụng trung gian cần vững niềm tin vào nội lực của nền kinh tế, vào những giải pháp mà Chính phủ và những bộ, nghình đang thực hiện, vào sức bền của thị trường để góp sức trấn an mối lo lắng quá trớn của nhà đầu tư. Trong kịch bản xấu nhất, nếu dịch Covid-một9 tới quý II/hngười nào0hngười nào0 mới khống chế được thì theo dự đoán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP năm hngười nào0hngười nào0 của Việt Nam vẫn tăng ở mức 6,09phần trăm”, ông Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh./.

&#một3;

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *