In hình trên ly cho URBAN STATION COFFEE

Loại ly được dùng để in hình lên ly nền đỏ có giá 85.000 đồng 1 ly. Nền của logo cùng màu với nền ly như tạo thành một khối thống nhất rất đẹp. Logo và chữ viết nổi bật giữa nền đỏ với màu trắng thuần túy. Ngoài ra dịch vụ in hình trên ly của Tí Nị còn có nhiều loại ly khác cho bạn lụa chọn với giá cả vô cùng hấp dẫn.

Speak Your Mind