In hình trên ly cho Ảnh Viện Của Bé

Trên ly là đầy đủ thông tin của Ảnh Viện Của Bé DOREMON studio, không có hình in lên ly nhưng như vậy lại tạo nên một phong cách độc đáo cho cửa hàng. Chữ được thiết kế với 2 màu xanh là và đỏ rất nổi bật khi in trên nền ly sứ trắng.

Speak Your Mind