In hình lên ly cho FPT

Logo FPT được thiết kế to và nổi bật với ba màu truyền thống của công ty khi in hình trên ly không thể lẫn vào đâu được. Dòng chữ phương chăm của công ty có màu xanh và nằm ngay bên dưới logo. Ly sứ thái  là loại ly được lưa chọn để in hình lên. Tất cả các thiết kế đều nằm bên phải của ly khi cằm lên người đối diện sẽ dễ dàng nhìn thấy.

Speak Your Mind