Luật Cạnh tranh 2018 đặt ra thách thức đối với cơ quan cạnh tranh

Tại hội thảo “Cạnh tranh trong ngành thương nghiệp điện tử tại Việt Nam và kinh nghiệm của Nhật Bản” do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu tiêu dùng (Bộ Công Thương) thị trấni hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thị trấni hợp tổ chức sáng một9/hngười nào, nhiều chuyên gia đã đưa ra khuyến nghị, đã tới lúc cần thiết kế Luật Cạnh tranh một nhữngh linh hoạt để với thể ứng phó, xử lý được những vấn đề khó khăn trong thương nghiệp điện tử…

Thực tế trong thời kì qua, để giảm sức ép khó khăn, một số doanh nghiệp đã thực hiện những hành vi hạn chế khó khăn hoặc khó khăn ko lành mạnh, làm tác động tiêu cực tới môi trường khó khăn, gây thiệt hại cho người tiêu tiêu dùng, đồng thời, tạo ra thách thức cho những cơ quan quản lý nhà nước về khó khăn và thương nghiệp điện tử.

Ông Tiêu Quang Khánh, Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, trong ngành kinh tế thương nghiệp điện tử, nhiều nhà cung ứng đã đưa ra những thông tin sngười nào lệch nhằm thu hút khách hàng.

“Đây là hình thức tương đối phvòng biến trong ngành thương nghiệp điện tử. Trong trường hợp nếu người tiêu tiêu dùng hoặc khách hàng phát hiện những hành vi gian dối này, hoàn toàn với thể thông tin cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu tiêu dùng hoặc Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) để dò la, xử lý”, ông Khánh cho biết.

&#một3;

&#một3;

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục khó khăn và bảo vệ người tiêu tiêu dùng (Bộ Công Thương)

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục khó khăn và bảo vệ người tiêu tiêu dùng (Bộ Công Thương) chỉ rõ, trong thời kì sắp đây, thương nghiệp điện tử tại Việt Nam đã với bước phát triển mạnh mẽ, nhanh hao chóng. Tuy nhiên, đi liền với đó, những vấn đề quan ngại về khó khăn trong ngành này cũng ngày càng trở nên phức tạp hơn. 

Tốc độ phát triển và tăng trưởng của ngành thương nghiệp điện tử ở Việt Nam trung so bình hngười nào5phần trăm mỗi năm. Sự vững mạnh của những doanh nghiệp trong ngành này đã phát sinh một số vấn đề tiêu cực, đặt ra nhiều thách thức lúc với rất nhiều hình thái khó khăn ko lành mạnh phát triển trên môi trường mạng, khác xa so với những hình thức khó khăn truyền thống trước đây.

“Chính vì thế, Luật Cạnh tranh hngười nào0một8 ra đời đã từng bước góp phần làm lành mạnh hóa ngành này lúc đưa ra được những quy định thích hợp với sự phát triển ngành thương nghiệp điện tử”, ông Anh Tuấn chỉ rõ.

Theo ý kiến của bà Phạm Quế Anh, chuyên gia tư vấn độc lập, mô phỏng kinh doanh mới trong thương nghiệp điện tử hiện nay giữa người bán và người tậu chính là nền tảng sản xuất nhà sản xuất trung gian kết nối. Bản thân những doanh nghiệp sản xuất nhà sản xuất trung gian kết nối ko trực tiếp sản xuất sản phẩm hàng hóa hay nhà sản xuất, nhưng họ kết nối doanh nghiệp với người tiêu tiêu dùng.

Tuy nhiên, bà Quế Anh cũng thừa nhận, những vấn đề khó khăn trong thương nghiệp điện tử về cơ bản vẫn giống như những vấn đề khó khăn trong hàng hóa thường ngày, song nó với những đặc điểm mới nên những cơ quan quản lý cần lưu ý, xem xét một nhữngh thận trọng để vận dụng Luật Cạnh tranh một nhữngh hiệu quả nhất. 

Cụ thể theo bà Quế Anh, việc xác định sức mạnh thị trường và vị trí thống lĩnh thị trường trong thương nghiệp điện tử là điểm mới mà cơ quan khó khăn cần lưu ý. Theo đó, cần xác định thị trường liên quan với những thị trường nhiều bên; vngười nào trò của dữ liệu trong xác định vị trí thống lĩnh thị trường; vấn đề hiệu ứng mạng lưới.

“Những hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh trong thương nghiệp điện tử như hành vi bán knngười nào lưngm, cung ứng hàng hóa, nhà sản xuất theo gói; hành vi bán dưới giá thành toàn bộ để loại bỏ đối thủ khó khăn; hành vi định giá phân biệt với những đối tượng khách hàng, người tiêu tiêu dùng khác nhau; tiêu dùng những chương trình khuyến mại đối với khách hàng trung thành để hạn chế khó khăn, duy trì vị trí thống lĩnh là hoàn toàn mới, những cơ quan quản lý cần hết sức lưu ý”, bà Quế Anh cho biết. 

Ngoài ra, theo bà Quế Anh, cơ quan quản lý cũng cần quan tâm tới vấn đề tập trung kinh tế trong thương nghiệp điện tử, đây là vấn đề phức tạp và cũng là thách thức to nhất với cơ quan quản lý khó khăn trước những vụ tập trung kinh tế ko phải tạo ra vị trí hay doanh nghiệp thống lĩnh trong thị trường hiện tại mà với thể thị trường thống lĩnh đó chưa xuất hiện ngay hiện tại mà nó xuất hiện trong tương lngười nào.

Trong đó, cơ quan khó khăn phải đoán định được đường hướng phát triển của đổi mới thông minh để biết được trong tương lngười nào liệu với thể với một thị trường mới hay ko, vụ tập trung kinh tế hiện tại liệu với tạo ra một DN to trong tương lngười nào hay ko.

“Luật Cạnh tranh hngười nào0một8 cũng đặt ra thách thức đối với cơ quan khó khăn tà tàm thế nào để vận dụng Luật một nhữngh linh hoạt nhất. Đồng thời, cơ quan quản lý cần thẩm định được tác động của những hành vi đơn phương, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, xây dựng năng lực cho cán bộ cơ quan khó khăn và tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm. Hài hòa hóa luật khó khăn với khu vực và quốc tế trên hạ tầng những thực tiễn tốt nhất”, bà Quế Anh khuyến cáo./.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng vận dụng theo Luật khó khăn hngười nào004: Tổ chức, tư nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, nhà sản xuất công ích, doanh nghiệp hoạt động trong những nghình, ngành thuộc độc quyền nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam; hngười nào. Hiệp hội nghình nghề hoạt động ở Việt Nam.

Trong phạm vi điều chỉnh và đối tượng vận dụng theo Luật khó khăn hngười nào0một8 đã bổ sung: Tổ chức, tư nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, nhà sản xuất công ích, doanh nghiệp hoạt động trong những nghình, ngành thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. hngười nào. Hiệp hội nghình, nghề hoạt động tại Việt Nam. 3. Cơ quan, tổ chức, tư nhân trong nước và nước ngoài với liên quan./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *