Lào tạm dừng thông quan một số cửa khẩu phụ với Việt Nam và Campuchia

Theo đó, tỉnh Attapeu sẽ đóng cửa những trạm kiểm soát biên giới tại những cửa khẩu phụ  Phounhang thị xã Phouvong, cửa khẩu Pho một, khu vực Vangtat thị xã Xanxay, cửa khẩu Sepien thị xã Sanamxay và những cửa khẩu phụ Pho hngười nào, 3,4,5,6.

Trường hợp buộc phải thực hiện xuất hoặc nhập cảnh, người dân sống hngười nào bên biên giới được phép qua cửa khẩu quốc tế Phoukeua – Bờ Y (với Việt Nam) và cửa khẩu quốc tế Nongnoklúcen với Campuchia.

&#một3;

&#một3;

&#một3;

Lào tạm giới hạn thông quan một số cửa khẩu phụ với Việt Nam và Campuchia. (Ảnh minh họa: KT)

&#một3;

Tỉnh Sekong cũng thông tin đóng cửa tạm thời cửa khẩu với Việt Nam bao gồm cửa khẩu Daktaook, Dakpar, Tavang và cửa khẩu Kako.

Cùng với việc tạm đóng giới hạn thông quan một số cửa khẩu, những tỉnh Sekong, Attapeu cũng yêu cầu chính quyền những địa phương tăng cường gisát hại hoạt động đánh bắt thủy sản của người dân khu vực niên giới; bổ sung nhân lực để kiểm soát y tế chặt chẽ những đối tượng xuất nhập cảnh, chuẩn bị địa điểm nhữngh ly nếu mang người nghi nhiễm dịch bệnh./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *