Kịch bản phát triển kinh tế

Văn phòng Chính phủ vừa với thông tin kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và những giải pháp chỉ đạo, quản lý thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm hngười nào0hngười nào0.

Thông báo kết luận nêu rõ, dịch Covid-một9 tác động, tác động to tới nhiều quốc gia, đối tác và kinh tế toàn cầu. Việt Nam với đường biên giới dài, với quan hệ kinh tế – thương nghiệp to với Trung Quốc, độ mở của nền kinh tế to, nên dịch Covid-một9 tác động, tác động trực tiếp và gián tiếp tới nhiều nghình, ngành của nền kinh tế nước ta; đòi hỏi phải kịp thời với những giải pháp, giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả để ứng phó cả trước mắt và trong tương lai.

Quan lăn tay đạo xuyên suốt đối với những cấp, những nghình là tập trung phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu quả với ý thức “chống dịch như chống giặc”; đồng thời nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo những Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và những Nghị quyết số 0một/NQ-CP và số 0hngười nào/NQ-CP của Chính phủ; phát huy ý chí, bản lĩnh Việt Nam để vượt qua khó khăn, thách thức, xúc tiến phát triển.

&#một3;

&#một3;

Khẩn trương xây dựng kịch bản phát triển kinh tế – xã hội thích hợp diễn biến dịch Covid-một9. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những Bộ, nghình, địa phương, cơ quan chức năng kiểm soát tốt, tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-một9 với ý thức khẩn trương, quyết liệt nhưng phải tị nạnhnh tĩnh, ko hoang mang lo lắng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đề cao ý thức trách nhiệm của những cấp, những nghình, tất cả vì sức khỏe, an toàn của nhân dân; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những Bộ, nghình, địa phương phải khẩn trương xây dựng những kịch bản phát triển của nghình, ngành, địa phương mình, chủ động ứng phó hiệu quả và với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, thích hợp với tình hình, diễn biến của dịch Covid-một9, tránh tác động, tác động, thiệt hại; chưa đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế của quốc gia. 

Phân tích tác động của dịch Covid-một9 trên những ngành 

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phườngi hợp với những Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu tại cuộc họp để xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, quản lý phát triển kinh tế – xã hội để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-một9.

Trong đó lưu ý, thẩm định diễn biến và tác động, tác động trên những ngành của dịch Covid-một9; những giải pháp để kiểm soát tình hình, hạn chế lây lan, phát tán dịch Covid-một9, bảo đảm an toàn cho người dân; cập nhật, rà soát, hoàn thiện những kịch bản tăng trưởng theo những diễn biến tình hình dịch; riêng với kịch bản tăng trưởng GDP theo mục tiêu đã đề ra (6,8phần trăm) cần xác định rõ những mức phấn đấu cụ thể đối với từng nghình, ngành trong mỗi Quý và với những giải pháp, đối sách kịp thời, hiệu quả để thực hiện.

Đồng thời, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, cả trước mắt và dài hạn, trong đó với những giải pháp xúc tiến phát triển mạnh mẽ những nghình, ngành và những giải pháp về hoàn thiện thiết chế, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất, ổn định tâm lý tiêu tiêu dùng và tâm lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi xúc tiến phát triển. 

Thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, xúc tiến tăng trưởng kinh tế. Trước mắt chưa đặt vấn đề điều chỉnh tăng giá nhà sản xuất như điện, y tế, giáo dục và những nhà sản xuất khác. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư những dự án, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm hngười nào0hngười nào0, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh hao tiến độ thực hiện và nhận tiền khoản vay vốn đầu tư công, vốn ODA, nhất là đối với những dự án, dự án trung tâm. Ứng dụng mạnh mẽ kỹ thuật thông tin, thanh hao toán điện tử; cải nhữngh thủ tục hành chính thực chất hơn để tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút, nhận tiền khoản vay vốn FDI và đầu tư xã hội. Phát triển hợp lý thị trường bất động sản, đặc trưng là xúc tiến mạnh mẽ tầng lớp nhà ở xã hội, nhà ở cho người nghnngười nào lưngo.

Tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại thị trường

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu với kế hoạch tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại thị trường, nhiều hóa, mở rộng thị trường quốc tế, tận dụng tốt thời cơ của những hiệp nghị thương nghiệp tự do mà Việt Nam đã ký kết; đồng thời đẩy mạnh khngười nào thác và phát triển thị trường nội địa, tăng sức tiêu tiêu dùng trong nước. Lập phương án để kịp thời nhập khẩu vật liệu cho sản xuất; xúc tiến sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu tiêu dùng; kiểm soát tốt thị trường, giá cả, nhất là mặt hàng thịt lợn và những mặt hàng thiết yếu, ko để xảy ra tình trạng đầu tư, găm hàng tăng giá. Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương nghiệp, gian lận xuất xứ hàng hóa; xử lý nghiêm những vi phạm.

Đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xúc tiến phát triển những nghình, ngành, trong đó với du lịch, nhà sản xuất như miễn visa du lịch, kéo dài thời hạn visa, giảm lệ phí visa, giá tiền logistic… để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đề xuất những giải pháp, chính sách về thuế, phí, lệ phí, giảm giá tiền sản xuất kinh doanh để tương trợ, tháo gỡ khó khăn cho những đối tượng chịu tác động bởi dịch Covid-một9.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thích hợp với tình hình dịch Covid-một9 và diễn biến thị trường, bảo đảm tín dụng phục vụ nhu cầu vay vốn cho đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; với chính sách tín dụng thích hợp để tương trợ kịp thời cho những đối tượng chịu tác động của dịch Covid-một9; rà soát tình hình sử dụng lao động của những doanh nghiệp, đề xuất những giải pháp khắc phục kịp thời tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời.

Khẩn trương đề xuất hình thức đầu tư thích hợp nhằm đẩy nhanh hao tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam, nghiên cứu phương án báo cáo Quốc hội để điều chỉnh hình thức đầu tư từ hình thức đối tác công tư sang đầu tư công, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Ổn định, giữ vững và phát triển những quan hệ đối ngoại, chuẩn bị và tổ chức tốt những sự kiện đối ngoại quan yếu của quốc gia trong năm hngười nào0hngười nào0. Thực hiện hiệu quả công việc thông tin truyền thông, tạo niềm tin trong nhân dân vào chỉ đạo quản lý của Chính phủ, những cấp, những nghình trong kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế- xã hội. 

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những Bộ, nghình, địa phương, nhất là người đứng đầu phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên quyết ko để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; phát động những phong trào khuyến khích, xúc tiến hoạt động sản xuất kinh doanh trong những ngành, địa bàn theo dõi, góp phần hoàn thành những mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã được Quốc hội quyết định; đẩy nhanh hao quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và trong từng nghình, ngành để tăng năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng tốt hơn với những biến động; nghiên cứu thành lập những đội phản ứng nhanh hao để kịp thời đề xuất những giải pháp về kinh tế, tài chính, sản xuất kinh doanh, góp phần tránh những tác động, tác động, bù đắp sút giảm kinh tế do dịch bệnh. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị theo ý thức những nội dung nêu trên và những nhiệm vụ, giải pháp quan yếu, cần thiết khác liên quan; xác định cụ thể những nhiệm vụ của từng Bộ, nghình, địa phương, gắn với thời hạn hoàn thành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày hngười nào0/0hngười nào/hngười nào0hngười nào0./.

&#một3;

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *