Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ hngười nào6 (AEM hẹp hngười nào6) sẽ bàn nhiều nội dung quan yếu, rà soát, thông qua và tiếp tục triển khngười nào trong Năm ASEAN hngười nào0hngười nào0, do Việt Nam làm chủ nhà. Trong đó, bao gồm những ưu tiên của Việt Nam về nội dung kinh tế trong hợp tác ASEAN để báo cáo lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (dự kiến được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 6-9/4/hngười nào0hngười nào0). 

&#một3;

&#một3;

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị.

một3 ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm là Chủ tịch ASEAN hngười nào0hngười nào0 được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ hngười nào6 trước lúc thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm nay.

Các ưu tiên này cơ bản dựa trên 3 định hướng chính: Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN; (Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa suy bình và phát triển vững bền; Nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, phía Việt Nam đã đưa ra đề xuất: ASEAN cần mang hành động chung nhằm duy trì chuỗi cung ứng trong ASEAN, tạo điều kiện tương trợ nguồn cung nguyên vật liệu cho những doanh nghiệp, đặc thù là những doanh nghiệp nhỏ và vừa…..

Trước đó, những đại biểu đã tham gia Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN.

Tại cuộc họp Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN lần thứ 83, Việt Nam được giao đảm nhận vngười nào trò Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN hngười nào0hngười nào0.  Chủ đề chính của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN là “ASEAN số vì sự phát triển vững bền”, tiếp nối chủ đề của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN hngười nào0một9 “Trao quyền ASEAN 4.0”, nhấn mạnh tới tác động của kỷ nguyên số; gắn kết phát triển kinh tế với phát triển xã hội vững bền, và bao trùm.

&#một3;

&#một3;

một3 ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm là Chủ tịch ASEAN hngười nào0hngười nào0 được đưa ra thảo luận tại AEM hẹp hngười nào6.

Chủ đề này cũng thể hiện tính tiên phong của cùng đồng doanh nghiệp: đổi mới, thông minh, mang ý thức trách nhiệm vì sự phát triển vững bền của khu vực”.  Chủ đề này cũng thích hợp với chủ đề năm Chủ tịch ASEAN hngười nào0hngười nào0 là “Gắn kết và Chủ động thích ứng”.

Trong đó khái niệm “gắn kết” phản ánh nhu cầu củng cố khối kết đoàn thống nhất của ASEAN, gia tăng liên kết và kết nối, đề cao ý thức cùng đồng và bản sắc ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác với cùng đồng toàn cầu, và tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN.

Trong lúc đó, khái niệm “chủ động thích ứng” nhấn mạnh tầm quan yếu của việc xúc tiến sự chủ động, thông minh và khả năng thích ứng trước những thời cơ và thách thức gây ra do những chuyển biến nhanh hao chóng trong cục diện khu vực và toàn cầu…

&#một3;

&#một3;

ASEAN cần mang hành động chung tương trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-một9.

Chủ đề lựa chọn cũng thích hợp với một số trọng tâm của kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN hngười nào0hngười nào5 là chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển vững bền. Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN thể hiện vngười nào trò xúc tiến kinh tế toàn cầu và góp phần xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN thành một môi trường năng động và nhiều thời cơ thông qua những dự án như: Dự án tăng cường, phát triển con người ASEAN và Kết nối nền tảng thương nghiệp số; Dự án kết nối thương nghiệp số; Dự án kết nối tăng trưởng thông minh trong ASEAN; Nâng cấp mạng lưới tư vấn cho những doanh nghiệp ASEAN.

Ngoài ra, Hội đồng tư vấn kinh doanh còn mang sáng kiến đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương nghiệp xúc tiến phát triển doanh nghiệp tập trung vào những ngành nghề cốt lõi như thương nghiệp điện tử, du lịch, logistics…./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *