Hóa đơn tiền điện mới không thay đổi cách tính tiền điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trên hạ tầng kết quả cuộc suy bình chọn trực tuyến và phân tích, tiếp thu những góp ý của những người tham gia suy bình chọn Mẫu hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện, EVN đã thiết kế lại mẫu Hoá đơn điện tử và Thông báo tiền điện mới thích hợp hơn với yêu cầu của khách hàng và thực tế phát triển kỹ thuật.

Theo đó, EVN sẽ chính thức ban hành mẫu Hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện mới để ứng dụng từ ngày một/3/hngười nào0hngười nào0 với những điểm cải tiến nhằm đem tới sự thuận lợi hơn nữa cho khách hàng:

Mẫu Hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện mới với tính kế thừa để tạo sự sắp gũi, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính; Đơn giản, dễ hiểu, bổ sung đẩy đủ những kênh thông tin liên hệ, sản xuất nhà sản xuất điện; Thể hiện sáng tỏ những thông tin, bổ sung biểu đồ sản lượng điện tiêu thụ của năm trước và năm hiện tại của khách hàng.

&#một3;

&#một3;

Mẫu hóa đơn tiền điện mới của EVN ứng dụng từ ngày một/3/hngười nào0hngười nào0.

Bên cạnh đó, Hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện mới còn tăng hơn nữa ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông qua việc so sánh với suy bình quân sử dụng của những khách hàng trong cùng khu vực, cùng loại hình tiêu thụ điện.

Áp dụng mã vạch QR code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào hợp đồng điện tử, tạo thuận tiện và xúc tiến thanh hao toán tiền điện theo hình thức ko sử dụng tiền mặt .

Theo EVN, mẫu Hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện mới ko với bất kỳ sự thay đổi nào về nhữngh tính tiền điện, hay thông tin của khách hàng mà chỉ thay đổi bố cục trình bày và điều chỉnh, bổ sung thông tin trên hóa đơn nhằm đem tới cho khách hàng sự sáng tỏ, rõ ràng, đơn thuần dễ hiểu, dễ rà soát, dễ gisát hại đối với sản lượng điện tiêu thụ và số tiền điện của khách hàng. Đồng thời góp phần tạo thuận tiện và xúc tiến thanh hao toán tiền điện bằng giao dịch điện tử.

Chương trình suy bình chọn trực tuyến mẫu Hóa đơn tiền điện mới qua việc lđó ý kiến suy bình chọn rộng rãi trong cùng đồng từ giữa năm hngười nào0một9. Cuộc suy bình chọn đã diễn ra thành công với 76.một8hngười nào lượt suy bình chọn, với kết quả là Mẫu hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện số 4 đã thu hút số lượt tham gia chọn cao nhất với hngười nào4.một67 phiếu suy bình chọn, chiếm tỷ lệ 3một,7phần trăm./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *