Hà Nội đảm bảo đủ hàng hóa ứng phó với dịch Covid-19 trong vòng 60-90 ngày

Ngày hngười nàomột/3, tại Hà Nội, đoàn công việc của Bộ Công Thương đã mang buổi làm việc với UBND thành xã Hà Nội về công việc chuẩn bị hàng hoá ứng phó với dịch Covid một9 trên khu vực thành xã.

&#một3;

&#một3;

&#một3;

Ảnh minh họa.

&#một3;

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-một9, Thành xã Hà Nội đã yêu cầu những hệ thống phân xãi tập trung tăng cường dự trữ hàng hoá. Ngay sau lúc, TP.Hà Nội thông tin ca trước tiên dương tính với virus SARS-CoV-hngười nào, những doanh nghiệp phân xãi trên khu vực đã triển khngười nào ngay phương án khngười nào thác và luân chuyển hàng hoá để phục vụ người dân. Theo báo cáo của doanh nghiệp, lượng hàng dự trữ tăng gấp 4-5 lần ngày thường ngày.

Sở Công Thương TP.Hà Nội đã xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, đồng thời chỉ đạo những nhà sản xuất, những nhà sản xuất đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá cho những hệ thống phân xãi và phục vụ nhu cầu của nhân dân. Lượng hàng hoá tại kho của những doanh nghiệp đảm bảo sản xuất cho thị trường Hà Nội trong vòng 60-90 ngày.

Đặc biệt, Sở Công Thương TP.Hà Nội đã xây dựng những kịch bản ứng phó để đảm bảo hàng hoá phục vụ nhân dân bị nhữngh ly. Thành xã yêu cầu những đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện phân xãi nhu yếu phẩm theo chỉ đạo, trên hạ tầng căn cứ đề nghị cung ứng nhu yếu phẩm từ những quận, quận, và lượng nhu yếu phẩm hiện mang của những đơn vị, sẽ cân đối điều động, xếp đặt nhu yếu phẩm cho từng quận, quận theo nguyên tắc toàn bộ người dân đều được cung ứng hàng hóa.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hà Nội cho biết, trong bất kỳ tình huống nào, Hà Nội cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân, đặc trưng là mang những kịch bản ứng phó đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân khu vực bị nhữngh ly.

“Chúng tôi đã xây dựng, trong phương án là đã phân công rất đầy đủ nhiệm vụ cho những sở, nghình trên khu vực Thành xã và đặc trưng là giao rõ nhiệm vụ cho những quận, quận, thị xã là phải đảm bảo lượng hàng hoá này trên khu vực quận và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân những quận, quận, thị xã là người chịu trách nhiệm đảm bảo lượng hàng hoá.

Chúng tôi sản xuất đầy đủ lượng hàng hoá những doanh nghiệp dự trữ trên khu vực đối với những quận, quận, danh sách những shop phân xãi trên khu vực những quận, quận, trên từng địa bàn đó để cho những đơn vị, UBND những quận, quận, thị xã là phải chủ động ký kết hợp đồng nguyên tắc với những đơn vị phân xãi này”, bà Trần Thị Phương Lan nói.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng cho rằng: “Chúng ta phải theo dõi diễn biến của tình hình thị trường thực tiễn và để xãi hợp với những doanh nghiệp triển khngười nào những giải pháp để tương trợ, để bảo đảm nguồn cung những mặt hàng thiết yếu, đặc trưng là những doanh nghiệp vừa là phân bình ổn giá, ko nhân dịp này tăng giá lên nhưng trái lại phải đảm bảo về chất lượng những sản phẩm.

Một nhiệm vụ nữa, đó là việc kết nối giữa những địa phương để tạo ra nhu cầu cấp thiết của người dân. Rõ ràng giữa Hà Nội và những tỉnh, thành, từ trước tới nay làm rất tốt. Hà Nội cũng chính là tạo điều kiện cho những tỉnh trong việc tiêu thụ những sản phẩm thì trái lại, ngày nay nếu Hà Nội cần đi những tỉnh tiếp tục là mang việc kết nối. Và một dòng ý thức nữa về nguyên tắc là chúng ta rất quyết liệt, chủ động nhưng phải hết sức phân tĩnh tâm”./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *