Gia hạn hơn 80.200 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp vì Covid-19

Điểm mới nhất của dự thảo này là ngoài 3 loại thuế sẽ được gia hạn là thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập tư nhân và tiền thuê đất như đề xuất ban sơ, trong văn bản chính thức trình Chính phủ lần này, Bộ Tài chính bổ sung giãn nợ cả thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuống tóc hạn nộp thuế GTGT của doanh nghiệp (DN) với số tiền hơn 6một.600 tỷ đồng, thuế TNDN hơn mộtmột.một00 tỷ đồng, thuế của nhóm tư nhân, hộ kinh doanh là hơn 3.000 tỷ đồng và tiền thuế thuê đất hơn 4.500 tỷ đồng.

&#một3;

&#một3;

Sẽ gia hạn hơn 80.hngười nào00 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp vì Covid-một9. (Ảnh minh họa: KT)

Hỗ trợ 3 đối tượng

Thứ nhất, DN, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong những nghình kinh tế sau: nông nghiệp, lâm nghiệp và hoạt động nhà phân phối mang liên quan; khngười nào thác, nuôi trồng thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất y phục, giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang quẻ học; sản xuất ô tô và xe mang động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống).

Thứ hngười nào, DN, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân hoạt động kinh doanh trong những nghình kinh tế: vận tải (đường sắt, xe buýt, đường bộ, đường thuỷ, hàng ko), kho bãi và những hoạt động tương trợ cho vận tải; nhà phân phối lưu trú, nhà phân phối ăn uống; hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và những nhà phân phối tương trợ, liên quan tới quảng bá và tổ chức tour du lịch; giáo dục và tập huấn, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và tiêu lúcển; hoạt động thể thao; hoạt động của những vườn chưngh thảo, chưngh thú, khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của những công viên vui ctương đối và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phlặng.

Danh mục những nghình kinh tế nêu trên được xác định theo Quyết định số hngười nào7/hngười nào0một8/QĐ-TTg ban hành ngày 6/7/hngười nào0một8.

Thứ ba, DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/hngười nào0một7/QHmột4 và Nghị định số 39/NĐ-CP ngày mộtmột.3.hngười nào0một8 quy định chi tiết một số điều của luật trên.

Nộp giđấy đề nghị gia hạn trước 3một/7/hngười nào0hngười nào0

Trong tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất thời hạn chậm nộp thuế trị giá gia tăng (trừ thuế trị giá gia tăng khâu nhập khẩu) 5 tháng đối với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và tháng 6/hngười nào0hngười nào0 (đối với trường hợp kê khngười nào thuế VAT theo tháng) và kỳ tính thuế quý một và hngười nào/hngười nào0hngười nào0 (đối với trường hợp kê khngười nào thuế trị giá gia tăng theo quý).

Theo đó, số thuế trị giá gia tăng phải nộp của tháng 5 được chậm tới ngày hngười nào0/9 năm nay, của tháng 6 là ngày hngười nào0/một0… Còn hạn chót nộp thuế trị giá gia tăng của kỳ tính thuế quý một được lùi tới là ngày 30/9, quý hngười nào là ngày 30/mộthngười nào. Bộ Tài chính ước tính tổng số thuế trị giá gia tăng được chậm nộp là 6một.600 tỷ đồng.

Đối với thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm hngười nào0một9 mà chưa nộp vào ngân sách Nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý một, quý hngười nào năm hngười nào0hngười nào0 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN.

Về thuế đối với hộ gia đình, tư nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm hngười nào0hngười nào0 của hộ gia đình, tư nhân kinh doanh hoạt động trong những nghình kinh tế nêu trên. Hộ gia đình, tư nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày một5/mộthngười nào/hngười nào0hngười nào0.

&#một3;

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm hngười nào0hngười nào0 của doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên quyết định, hợp đồng cho thuê đất mang mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc những nghình kinh tế nêu trên. Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm hngười nào0hngười nào0 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ 3một/5/hngười nào0hngười nào0.

Bên cạnh đó, trường hợp DN, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân kinh doanh mang hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều nghình kinh tế khác nhau trong đó mang nghình kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn thì: DN, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế trị giá gia tăng, số thuế TNDN phải nộp; hộ gia đình tư nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập tư nhân phải nộp.

Để đơn thuần hoá thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, tổ chức, tư nhân kinh doanh, người nộp thuế thì người nộp thuể chỉ gửi một lần Giđấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp cho toàn bộ những kỳ được gia hạn và thời hạn nộp giđấy đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7/hngười nào0hngười nào0./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *