EVN đề xuất nhiều giải pháp chung tay phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số mộtmột/CT-TTg ngày 4/3/hngười nào0hngười nào0 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp chưngh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-một9; trước yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 30/3/hngười nào0hngười nào0 với mục tiêu thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhanh hao chóng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch Covid-một9, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ – kế hoạch năm hngười nào0hngười nào0 của Tập đoàn.

Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, trước những diễn biến rất phức tạp, khó lường tình hình dịch bệnh Covid-một9, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu lãnh đạo những cấp, cấp uỷ những đơn vị tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đảm bảo an ninh phân phối điện gingười nào đoạn mùa khô và cả năm hngười nào0hngười nào0 với nhu cầu phụ tải và tần suất nước theo những kịch bản: Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công Thương giao và điều chỉnh theo thực tế, đồng thời xây dựng những phương án dự phòng; Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh sở hữu lãi, thăng bằng tài chính, bảo toàn vốn của Nhà nước và đặc trưng là Chung tay cùng cả nước thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-một9.

&#một3;

&#một3;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN đề xuất nhiều giải pháp tương trợ DN và người dân chung tay chống dịch Covid-một9. 

Đối với yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp chưngh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-một9, Nghị quyết cũng đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho những khu vực nhữngh ly tập trung của Nhà nước, những bệnh viện nói chung và những bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân bị nhiệm Covid-một9.

Nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét miễn/ưu đãi điện cho một số đối tượng khách hàng trong gingười nào đoạn đại dịch Covid-một9, trọng tâm là những khu vực nhữngh ly tập trung, những viện xét nghiệm virus Corona, những bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-một9.

Các Tổng doanh nghiệp Điện lực chủ động rà soát, thống kê những đối tượng khách hàng được tương trợ tiền điện, đề ra những giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn cho những đối tượng này trong thời kì chống dịch.

Xem xét để giãn thời kì thu tiền điện một tháng trong thời kì xảy ra dịch bệnh Covid-một9. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên, người lao động về tình hình, diễn biến của dịch bệnh; xây dựng những kịch bản ứng phó đối với dịch bệnh, ko để cán bộ, viên chức bị nhiễm bệnh.

Thực hiện họp, làm việc trực tuyến để hạn chế tập trung đông người. Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật thông tin trong xử lý công văn, công việc và thực hiện nhiệm vụ và vận động cán bộ, viên chức, người lao động toàn Tập đoàn tham gia đóng góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-một9 do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *