EVFTA là thời điểm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tại cuộc Tọa đàm với chủ đề: “EVFTA: Hành trình một Thập kỉ nỗ lực ko ngừng nghỉ” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều một4/hngười nào, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, EVFTA mang lại nhiều lợi thế cho cả hngười nào bên lúc cơ cấu kinh tế giữa Việt Nam với EU mang cơ chế bổ sung, tương hỗ cho nhau.

Chính vì thế, hội nhập với EVFTA, sẽ mang những ngành nghề, nghình nghề của Việt Nam sẽ được lợi lợi nhiều lợi thế nhất như dệt may, giày dép và những mặt hàng nông sản. Ngay cả những mặt hàng điện tử cũng mang nhiều lợi thế từ Hiệp định EVFTA.

&#một3;

&#một3;

Cuộc Tọa đàm chiều một4/hngười nào

Tuy nhiên, kế bên việc hưởng lợi về ưu đãi thuế quan từ EVFTA, Chủ tịch VCCI cũng lưu ý vẫn còn những ngành nghề, nghình nghề của Việt Nam mang thể gặp nhiều bất lợi với EVFTA như hóa chất, phương tiện vận tải hay ngành nghề sản xuất sắt, thép, dược phẩm,… nhưng với lộ trình mở cửa đã được tính toán khá kĩ lưỡng, Hiệp định sẽ thích hợp với sức vươn lên của những doanh nghiệp trong ngành nghề này.

“Những ngành nghề ko mang lợi thế đã lường trước được sức ép khó khăn nên EVFTA đã đưa ra lộ trình hoàn thiện từ 3 – 7 năm, thậm chí cao hơn để thích hợp với sức vươn lên của doanh nghiệp. Mặc dù vậy, những doanh nghiệp cũng phải chấp nhận đương đầu với sự khó khăn để từ đó mang những nỗ lực, nỗ lực tăng năng lực khó khăn, mang thể đương đầu với khó khăn mới mà ko còn trồng đợi vào sự bảo hộ”, ông Lộc chỉ rõ.

Chủ tịch VCCI cũng phân tích, lịch sử gingười nào đoạn mở cửa của Việt Nam cũng đã cho thđó, với những ngành nghề nào Việt Nam sẵn sàng chấp nhận khó khăn, mở cửa và từ bỏ sự bảo hộ từ sớm, tới nay đang mang năng lực khó khăn rất cao. Còn những ngành nghề luôn trong sự ôm ấp của “vòng tay bảo hộ” đã và sẽ ko phát triển được.

“Đây cũng chính là bài học trong hành trình mở cửa từ những năm vừa qua để cùng đồng doanh nghiệp rút kinh nghiệp, xác định và tạo ra ý thức mới trong gingười nào đoạn hội nhập”, Chủ tịch VCCI nói.

Không quá lạc quan với những lợi thế từ EVFTA, ông Vũ Tiến Lộc lưu ý, hiện nay, ngay cả đối với một số ngành nghề lợi thế như dệt may, giày dép…việc phát triển công nghiệp tương trợ rất cần được coi trọng và phải được xác định là vấn đề cấp chưngh hàng đầu. Bởi nếu lúc ko phát triển công nghiệp tương trợ thì những nghình hàng của Việt Nam cũng sẽ ko thể tận dụng được những ưu đãi về thuế quan từ EVFTA.

Do đó, theo ông Lộc, lúc Việt Nam chính thức tham gia vào EVFTA cũng chính là thời khắc cần phải xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa việc phát triển công nghiệp tương trợ.

“Nhiều năm qua công nghiệp tương trợ chưa thành công. Mđó năm qua dù đã mang những nỗ lực nhưng chắc ngành nghề này phải mang những nỗ lực tích cực hơn, quyết liệt hơn để xúc tiến phát triển công nghiệp tương trợ”, Chủ tịch VCCI thẩm định và chỉ rõ, chỉ lúc Việt Nam chú trọng tới công nghiệp tương trợ sẽ tạo đà phát triển to tới những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như siêu nhỏ.

&#một3;

&#một3;

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại buổi tọa đàm.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, tạo thời cơ cho những loại hình doanh nghiệp chính là vấn đề rất quan yếu bởi lúc Việt Nam trong xu hướng hội nhập. Đó là vấn đề nền tảng và cốt yêu bởi lúc quốc gia hội nhập, thời cơ mang tới sẽ ko phải chỉ dành cho những doanh nghiệp, tập đoàn to mà sẽ mang sự vào cuộc của cả cùng đồng doanh nghiệp, bao gồm cả cả doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng như vô loại trừ những hộ nông dân và những hộ kinh doanh cá thể.

Ông Lộc thông tin, nhận thức đúng đắn về điều này, hiện nay Chính phủ đang mang đề xuất rất quan yếu là đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, từ đó sáng tỏ hóa, tăng năng suất, tăng năng lực khó khăn của khu vực này, tác động cơ bản đưa khu vực này mang thể tham gia vào quá trình hội nhập.

&#một3;
“Quá trình hội nhập luôn phải đảm bảo tính bao trùm và phải mang lại lợi ích cho người lao động, mang lại lợi ích cho những hộ nông dân, mang lại lợi ích cho những hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ thì hội nhập mới thành công. Chính vì vậy, ngay lúc này, rất cần một nền tảng chính sách để tương trợ doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ để những doanh nghiệp tận dụng được những thời cơ. Khi mang chính sách nền tảng sẽ tương trợ tích cực cho những doanh nghiệp trong hội nhập EVFTA cũng như những hiệp nghị tự do thế hệ mới được thành công”, ông Lộc chỉ rõ./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *