Dự kiến tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

Dự kiến điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên mức mộtmột triệu đồng/tháng. Đây là nội dung đáng chú ý trong Công văn số hngười nàomột37 được Bộ Tài chính đưa ra ngày hôm nay, hngười nào8/hngười nào.

Căn cứ quy định của Luật số hngười nào6 năm hngười nào0mộthngười nào, cho thđấy cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo của thuế thu nhập tư nhân. Do đó, Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi những tổ chức, tư nhân về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo của thuế thu nhập tư nhân để hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

&#một3;

&#một3;

Cán bộ thuế quận một – Cục Thuế TP. HCM hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập tư nhân. Ảnh: Tuổi trẻ.

Dự kiến, điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên mức mộtmột triệu đồng/tháng, tương ứng cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án điều chỉnh mức giảm trừ gi cảnh này sẽ vận dụng từ kỳ tính thuế năm hngười nào0hngười nào0.

Ngày hôm nay, Bộ Tài chính đã gửi công văn số hngười nàomột37 tới những Bộ, nghình, địa phương, cùng đồng doanh nghiệp, đồng thời đăng trên những cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính. Do đó, người dân mang thể tìm hiểu cụ thể hơn để góp ý vào dự thảo điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo của thuế thu nhập tư nhân, sắc thuế mang tác động tới phòng ban to người dân.

Theo thống kê thì mức điều chỉnh này mang thể làm giảm thu ngân sách xuống còn khoảng 68.9hngười nàomột tỷ đồng. Như vậy với đề xuất nâng mức giảm trừ gia đạo này thì số thu về thuế thu nhập tư nhân một năm giảm khoảng một0.300 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng một3phần trăm số thu ngân sách từ thuế thu nhập tư nhân năm hngười nào0một9.

Nhưng theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia đạo dẫn tới giảm nghĩa vụ thuế thu nhập tư nhân, gia tăng thu nhập khả dụng (thu nhập sau lúc nộp thuế) của những tư nhân, từ đó kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu sử dụng của xã hội, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế. Tất nhiên, mức độ tác động tới tăng trưởng kinh tế còn liên quan tới việc giảm chi tiêu của Chính phủ do giảm thu ngân sách từ thuế thu nhập tư nhân.

Theo thẩm định chung của Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia đạo (cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên mộtmột triệu đồng/tháng; người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng) sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời khắc năm hngười nào0một3. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Đối với xã hội, việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia đạo sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách động viên hợp lý, công bằng, góp phần tăng đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích mọi tư nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm tớiu chính đáng; đảm bảo chính sách đơn thuần, rõ ràng, tăng hiệu quả công việc quản lý thu thuế, tính tuân thủ pháp luật về thuế. Việc nâng mức giảm trừ gia đạo cũng góp phần điều tiết hợp lý thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội./.

Cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều một Luật số hngười nào6/hngười nào0mộthngười nào/QHmột3: “Trường hợp chỉ số giá tiêu sử dụng (CPI) biến động trên hngười nào0phần trăm so với thời khắc Luật mang hiệu lực thi hành hoặc thời khắc điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo sắp nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo quy định tại khoản này thích hợp với biến động của giá cả để vận dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”. Theo số liệu Tổng cục Thống kê sản xuất, chỉ số CPI tại thời khắc cuối tháng mộthngười nào/hngười nào0một9 so với thời khắc 0một/7/hngười nào0một3 là mộthngười nào3,hngười nàophần trăm, tăng hngười nào3,hngười nàophần trăm.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *