Dự kiến phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý I

Kho bạc Nhà nước vừa thông tin kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ trong quý I/hngười nào0hngười nào0. Theo đó, trong quý I, Kho bạc Nhà nước dự kiến tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ từ 50.000 – 60.000 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu sở hữu thời kì 5 năm dự kiến huy động từ 5.000-6.000 tỷ đồng. Trái phiếu sở hữu thời kì 7 năm dự kiến huy động từ 4.000-5.000 tỷ đồng. Trái phiếu sở hữu thời kì một0 năm dự kiến huy động từ một4.000-một7.000 tỷ đồng. Trái phiếu sở hữu thời kì một5 năm dự kiến huy động từ một5.000-một8.000 tỷ đồng. Trái phiếu sở hữu thời kì hngười nào0 năm dự kiến huy động từ 7.000-8.000 tỷ đồng. Trái phiếu sở hữu thời kì 30 năm dự kiến huy động từ 5.000-6.000 tỷ đồng.

&#một3;

&#một3;

Trong quý I, Kho bạc Nhà nước dự kiến tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ từ 50.000 – 60.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa: KT)

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện sở hữu thể điều chỉnh khối lượng phát hành những thời kì trái phiếu cho thích hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Việc đấu thầu trái phiếu sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Được biết, trong năm hngười nào0hngười nào0, hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục đóng vngười nào trò là kênh huy động vốn chủ đạo của Chính phủ. Nhiệm vụ huy động vốn kế bên việc đáp ứng nhu cầu vốn cân đối ngân quỹ nhà nước còn thực hiện những mục tiêu xúc tiến sự phát triển của thị trường vốn trong nước; tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu chính phủ theo hướng an toàn, vững bền.

Chính vì vậy, thời kì tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu chính phủ thông qua nghiệp vụ hoán đổi và sắm lại trái phiếu chính phủ đáo hạn trong năm hngười nào0hngười nào0, hngười nào0hngười nàomột và những năm tiếp theo để kết hợp nghĩa vụ trả nợ, hạn chế rủi ro thanh hao khoản cho ngân sách nhà nước, góp phần kéo dài thời kì danh mục nợ trái phiếu chính phủ. Đồng thời, thực hiện quản lý ngân quỹ gắn kết với quản lý nợ thông qua sử dụng nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách trung ương vay, theo đó, tương trợ nhiệm vụ huy động vốn, giảm giá tiền trả nợ của ngân sách trung ương.

Kho bạc Nhà nước cũng sẽ quản lý dòng tiền trả nợ kết hợp thông qua phát hành trái phiếu chính phủ sở hữu kỳ trả lãi dài hoặc ngắn hơn kỳ trả lãi chuẩn, nhằm giãn đỉnh nợ cao tại một số thời khắc trong tương lngười nào, đảm bảo an ninh tài chính ngân sách.

Đặc biệt, Kho bạc sẽ phườngi hợp nghiên cứu, triển khngười nào những sản phẩm trái phiếu mới, nghiệp vụ mới; thí điểm phát hành những mã trái phiếu chuẩn; thực hiện phát hành trái phiếu tương trợ thanh hao khoản cho nhà tạo lập thị trường… ./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *