Đồng Nai sẽ “khai tử” Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trong năm 2020

Việc đưa KCN Biên Hòa một ra khỏi quy hoạch KCN của tỉnh là cơ sở vật chất pháp lý cần thiết để tiến hành di dời những doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất – kinh doanh tại đây, từ đó thực hiện đề án chuyển đổi công năng KCN này. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Nngười nào, năm hngười nào0một4, Thủ tướng Chính phủ đã sở hữu văn bản đồng ý cho UBND tỉnh Đồng Nngười nào phê duyệt đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa một thành Khu thành thị – thương nghiệp – nhà sản xuất.

Hiện nay, UBND tỉnh đã gửi tờ trình tới Bộ Kế hoạch – Đầu tư thẩm định, tham vấn Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định đưa Khu công nghiệp Biên Hòa một ra khỏi quy hoạch KCN, làm cơ sở vật chất pháp lý để triển khngười nào thực hiện đề án.

&#một3;

&#một3;

Một doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa một đang xả thải.

Hiện tại Khu công nghiệp Biên Hòa một sở hữu một5hngười nào doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó sở hữu một7 doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài. Số lao động đang làm việc tại đây là hơn hngười nàomột.000 người. UBND tỉnh Đồng Nngười nào đã giao Sở Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách chế độ tình nhâni thường, tương trợ cho những doanh nghiệp và người lao động lúc thực hiện di dời. Đối với những hộ dân sinh sống trong khu vực Khu công nghiệp Biên Hòa một hiện đã di dời được một.hngười nào00 hộ, còn 300 hộ khác vẫn chưa thực hiện di dời.

Để đạt được mục tiêu thực hiện đề án này trong năm hngười nào0hngười nào0, Phó Bí thư túc trực Tỉnh ủy Đồng Nngười nào Hồ Thanh hao Sơn yêu cầu: những cơ quan chức năng của tỉnh phải liên hệ chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện những thủ tục theo đúng quy định. Bên cạnh đó, ông Sơn cũng yêu cầu Ban chỉ đạo Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa một phải sở hữu kế hoạch cụ thể, phân công từng đầu việc cho những cơ quan chức năng thực hiện.

Ngoài ra, lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nngười nào cũng đề nghị những cơ quan chức năng phải sở hữu kế hoạch tuyên truyền, vận động và thông tin lộ trình, mốc thời kì di dời để những doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp chủ động chuẩn bị thực hiện đề án./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *