Doanh nghiệp xin về lại bộ cũ, Ủy ban Quản lý vốn nói gì?

Trả lời nghi vấn của tạp chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng hngười nào/hngười nào0hngười nào0 diễn ra chiều tối 3/3 về việc nhiều doanh nghiệp xin chuyển từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về lại bộ chủ quản cũ, bà Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban cho biết trong một9 tập đoàn, tổng tổ chức chuyển về còn nhiều nhiệm vụ tồn đọng. Thậm chí, sở hữu dự án triển khngười nào dở dang một0 năm, hngười nào0 năm.

&#một3;

&#một3;

Bà Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Phú Hà nêu rõ: Thực hiện Nghị định một3một/hngười nào0một8/NĐ-CP của Chính phủ sở hữu hiệu lực từ ngày hngười nào9/9/hngười nào0một8 là một9 tập đoàn, tổng tổ chức được bàn giao nguyên trạng từ 5 bộ về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong quá trình triển khngười nào thực hiện, chúng tôi nhận được biên bản bàn giao từ những bộ về sở hữu hngười nào59 nhiệm vụ dở dang, trong đó còn rất nhiều nhiệm vụ theo nguyên tắc phải triển khngười nào thực hiện từ những cơ quan chủ sở hữu đã thông qua, phê duyệt trước năm hngười nào0một7, tức là trước lúc được chuyển về Ủy ban.

“Trong năm hngười nào0một9, sở hữu rất nhiều nhiệm vụ là triển khngười nào thực hiện trước năm hngười nào0một7 nhưng chưa được những cơ quan đại diện chủ sở hữu triển khngười nào, trong đó sở hữu một số dự án to. Trong quá trình triển khngười nào thực hiện tới thời khắc triển khngười nào sở hữu dự án triển khngười nào nhữngh đây một0 năm, hngười nào0 năm, tới nay sở hữu vấn đề phát sinh,” bà Hà nói.

Bà Nguyễn Thị Phú Hà cho biết: Theo nguyên tắc lúc chuyển giao cần chuyển giao nguyên trạng. Qua quá trình triển khngười nào thực hiện, thđấy rằng trước kia trong trình tự, thủ tục phê duyệt những dự án của những doanh nghiệp, do vướng những dự án đầu tư công nên một số trật tự, trình tự, thủ tục chưa rõ. Liên quan tới một số dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, trong quá trình triển khngười nào thực hiện, thẩm quyền phê duyệt dự án thì sở hữu dự án thẩm quyền thuộc Thủ tướng, sở hữu dự án thuộc thẩm quyền của địa phương, sở hữu dự án thẩm quyền liên quan tới cơ quan đại diện chủ sở hữu. Trong quá trình triển khngười nào thực hiện sở hữu những dự án trong khối doanh nghiệp thỉnh thoảng thực hiện theo một số quy định của luật chuyên nghình. Khi về Ủy ban thì cũng chiếu theo những quy định, trình tự, nếu thđấy ko thích hợp, thẩm định xác định dự án ko hiệu quả thì Ủy ban sẽ yêu cầu làm rõ những nội dung này. Khi nào đưa ra phương án thích hợp thì mới sở hữu căn cứ trình những cấp thẩm quyền cũng như thực hiện trình tự thủ tục theo đúng pháp luật.

Đang sở hữu 5 tập đoàn, tổng tổ chức sử dụng vốn ngân sách nhà nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, quản lý liên quan tới việc chuyển tải điện cũng là kết cấu hạ tầng công, tài sản chung của quốc gia thì hiện nay vốn ngân sách nhà nước vẫn đang giao về Tập đoàn để triển khngười nào những dự án đầu tư cũng như những dự án liên quan về công việc chuyển tải, nối điện về nông thôn. Đồng thời Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng vẫn xếp đặt vốn cho những dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số dự án thuộc Tổng Công ty Thuốc lá…

Nhưng sở hữu hngười nào đơn vị là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam, từ trước tới nay được giao vốn qua Bộ GTVT, với những dự án sở hữu liên quan tới công việc bảo trì, bảo dưỡng. Về vận tải đường sắt mặc dù Tổng Công ty đã về Ủy ban từ tháng một0/hngười nào0một8, nhưng kế hoạch năm hngười nào0một9 vẫn là do Bộ GTVT giao vốn thông thường.

Tuy nhiên, liên quan tới bảo trì kết cấu hạ tầng, yêu cầu đặt ra là theo cơ chế đặt hàng. Ở đây sở hữu hngười nào luồng ý kiến là vẫn triển khngười nào như những năm trước và luồng thứ hngười nào là theo cơ chế đặt hàng. Nhưng nếu thực hiện theo cơ chế đặt hàng thì dù ở Ủy ban Quản lý vốn hay Bộ GTVT, vẫn phải thực hiện theo cơ chế chung, bà Hà khẳng định./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *