Doanh nghiệp không được triển khai gói bảo hiểm liên quan đến Covid-19

Tại Chỉ thị số một6/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu: “Các doanh nghiệp (DN) kinh doanh bảo hiểm ko giới thiệu và triển khngười nào gói bảo hiểm liên quan tới bảo hiểm đối với bệnh Covid-một9”.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý, gigiết mổ hại Bảo hiểm, Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản gửi những DN bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp phi nhân thọ liên quan tới bảo hiểm đối với bệnh Covid-một9.

&#một3;

&#một3;

Doanh nghiệp ko được triển khngười nào gói bảo hiểm liên quan tới Covid-một9. (Ảnh minh họa)

Văn bản nêu rõ, ngày 3một/3/hngười nào0hngười nào0, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số một6/CT-TTg về thực hiện những giải pháp cấp chưngh phòng, chống dịch Covid-một9. Bộ Tài chính yêu cầu những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quán triệt trên toàn hệ thống, đại lý của doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản một0 Chỉ thị số một6/CT-TTg: “Yêu cầu những DN kinh doanh bảo hiểm ko giới thiệu và triển khngười nào gói bảo hiểm liên quan tới bảo hiểm đối với bệnh Covid-một9”.

Đối với những DN bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo này của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số một6. Đồng thời, những DN rà soát, quán triệt trong toàn hệ thống, bao gồm những đại lý bảo hiểm ko được sử dụng thông tin, hình ảnh về Covid-một9 để giới thiệu, chào bán bảo hiểm.

Bộ Tài chính yêu cầu những doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo Chỉ thị số một6/CT-TTg ngay từ ngày 3một/3/hngười nào0hngười nào0./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *