Doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao hành động của Chính phủ Việt Nam

Kết quả mới nhất của Chỉ số Môi trường Kinh doanh (“BCI”) của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (“EuroCham”) cho thđấy, đại dịch COVID-một9 đã và đang mang tác động tiêu cực đáng kể đối với cùng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Tương tự với tình hình chung của cả toàn cầu, lúc mà tác động của dịch COVID-một9 đã tác động tới thương nghiệp và đầu tư quốc tế, Chỉ số Môi trường Kinh doanh BCI của EuroCham đã giảm xuống mức thấp nhất với hngười nào6phần trăm trong quý trước hết của năm hngười nào0hngười nào0, tương đương mức giảm 5một điểm từ 77phần trăm được ghi nhận vào cuối năm hngười nào0một9.

Kết quả này trực tiếp phản ảnh tác động của Đại dịch COVID-một9: hơn 90phần trăm những lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng COVID-một9 đã mang tác động tiêu cực tới doanh nghiệp của họ, với hơn một nửa báo cáo tác động tiêu cực là ‘đáng kể’. Trong lúc đó, sắp 80phần trăm được khảo sát cho rằng việc kinh doanh của họ đã phải chịu giá thành cao hơn do những giải pháp nhằm bảo vệ người lao động và ngăn chặn sự lây lan của virus được thực hiện.

&#một3;

&#một3;

Khảo sát của BCI trong quý một/hngười nào0hngười nào0

Bất chấp tác động tiêu cực về mặt kinh tế của COVID-một9, những doanh nghiệp châu Âu vẫn đang thực hiện những giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người lao động. Bốn trên năm lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi tự tín rằng họ sẽ mang thể giữ lại ít nhất 70phần trăm số lượng lao động trong quý tiếp theo. Trong lúc đó, 80phần trăm doanh nghiệp đã yêu cầu viên chức của họ làm việc tại nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Các thành viên EuroCham cũng hoan nghênh những giải pháp của Chính phủ, trong đó mang Chỉ thị số mộtmột/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp chưngh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-một9.

Việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là giải pháp phvòng biến nhất, theo sau đó là việc tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời, EuroCham cũng đưa ra thắc mắc khảo sát về những giải pháp nào mang thể được thực hiện nhằm tương trợ doanh nghiệp, kết quả là, khoảng ba phần tư cho biết việc gia hạn nộp những loại thuế khác như thuế TNDN, TNCN, thuế VAT và thuế TTĐB cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho những doanh nghiệp.

Nhận xét về kết quả khảo sát BCI Quý một/hngười nào0hngười nào0, Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier cho biết: “Dữ liệu này cho thđấy dịch COVID-một9 mang tác động nghiêm trọng và sâu rộng tới cùng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, đây là một đại dịch toàn cầu và những doanh nghiệp trên toàn toàn cầu đang phải hứng chịu những tác động của cuộc khủng hoảng này.

Nếu ko mang những hành động nhanh hao chóng và quyết đoán của Chính phủ, kiên cố tình hình tại đây sẽ trở nên tồi tệ. Vì vậy, cho tới thời khắc hiện tại, cùng đồng doanh nghiệp châu Âu hết sức hoan nghênh những giải pháp được đưa ra, những giải pháp đó sẽ giúp sản xuất một huyết quản cho những doanh nghiệp và người lao động của họ vượt qua thời kì lao khăn này”./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *