Điều tra doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến từ 1/4/2020

Tổng cục Thống kê cho biết, đơn vị này sẽ tiến hành cuộc dò xét doanh nghiệp trên phạm vi cả nước khởi đầu từ ngày một/4/hngười nào0hngười nào0 và kết thúc vào 30/5/hngười nào0hngười nào0.

Một trong những điểm mới cơ bản của dò xét doanh nghiệp năm hngười nào0hngười nào0 là triển khngười nào thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi dò xét trực tuyến. Doanh nghiệp được cấp tài khoản đăng nhập và thực hiện phân phối thông tin trên Trang thông tin điện tử Điều tra doanh nghiệp tại liên hệ: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn. 

&#một3;

&#một3;

Điều tra doanh nghiệp khởi đầu từ ngày một/4/hngười nào0hngười nào0 và kết thúc vào 30/5/hngười nào0hngười nào0. (Ảnh minh họa)

Cuộc dò xét DN năm hngười nào0hngười nào0 được thực hiện theo phương pháp dò xét toàn bộ kết hợp với dò xét chọn mẫu, sử dụng một8 loại phiếu dò xét. Đối tượng dò xét bao gồm: những DN được thành lập và chịu sự điều chỉnh bởi Luật DN; hợp tác xã/liên hợp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và những DN được thành lập, chịu sự điều chỉnh bởi những luật chuyên nghình như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời khắc một/một/hngười nào0hngười nào0 hiện đang hoạt động và những cơ sở vật chất sản xuất kinh doanh trực thuộc DN.

Về thời khắc, thời kỳ số liệu thu thập gồm những thông tin về lao động, trị giá hàng tồn kho (thu thập thông tin tại hngười nào thời khắc 0một/0một/hngười nào0một9 và 3một/mộthngười nào/hngười nào0một9). Các thông tin thu thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm…) là số liệu chính thức của cả năm hngười nào0một9.

Về tổng hợp, phân tích và phvòng biến kết quả dò xét, Tổng cục Thống kê cho biết, từ một/8 tới một0/một0/hngười nào0hngười nào0 sẽ tổng hợp và phân tích kết quả dò xét của những tỉnh, thành phường trực thuộc Trung ương. Ngày một3/một0/hngười nào0hngười nào0 sẽ công bố bộ tiêu chí thẩm định mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và những địa phương.

Kết quả thu thập từ dò xét DN năm hngười nào0hngười nào0 được sử dụng phục vụ công việc quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phát triển DN của quốc gia, từng địa phương, những nhà đầu tư và những DN, hợp tác xã; được tiêu dùng để tổng hợp và soạn những tiêu chí trong Hệ thống tiêu chí thống kê quốc gia, những tiêu chí trong báo cáo chính thức hàng năm của nghình thống kê. Đồng thời, kết quả của dò xét DN năm hngười nào0hngười nào0 sẽ là tư liệu để tổng hợp và soạn ấn phẩm “Sách trắng DN năm hngười nào0hngười nàomột” và “Sách trắng hợp tác xã năm hngười nào0hngười nàomột”; thẩm định mức độ sẵn sàng ứng dụng kỹ thuật trong DN và giá tiền nhà sản xuất logistics trong thời đại công nghiệp 4.0./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *